Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 13. juni 2013

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 13.06.2013
ER
03.06
RFF
04.06
BUR
04.06
KNK
05.06
BUK
06.06
HOS
06.06
AU
10.06
BU
13.06
BU 13/40
Økonomioppfølging pr 30. april 2013
      X X X X X
BU 13/41
Tertialmelding 1. tertial 2013
X X X X X X X X
BU 13/42
Demensarbeid i bydel Sagene - Demensplan
X X       X X X
BU 13/43
Kort gjennomgang av faktagrunnlaget til strategisk plan
              X
BU 13/44
Kvalitet og innhold i bydelens barnehager
    X   X     X
BU 13/45
VA5 fairtrade status i bydelen
      X       X
BU 13/46
Grønne midler - oppdatering av retningslinjer
      X       X
BU 13/47
VK 14: Større søppelkasser i bydelens parker
      X       X
BU 13/48
Forslag til møteplan 2. halvår 2013
X X X X X X X X
BU 13/49
Nytt valg på varamedlem i Barne- og ungekomiteen
            X X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 1. halvår 2013