Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 21. november 2013

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 21.11.2013     oppdatert 20.11.13
ER
11.11
RFF
12.11
BUR
11.11
KNK
13.11
BUK
12.11
HOS
14.11
AU
18.11
BU
21.11
BU 13/75
Økonomioppfølging pr 30. september 2013
      X X X X X
BU 13/76
Forslag til budsjett for 2014
              X
BU 13/77
Midlertidige stillinger og deltids stillinger i Bydel Sagene
              X
BU 13/78
Bruk av økonomiske boligvirkemidler 2012
  X       X   X
BU 13/79
Redegjørelse for forvaltningsordningen
  X       X   X
BU 13/80
Utkvittering av verbalvedtak VH14 - EU prosjekter omsorgsteknologi
X X       X   X
BU 13/81
Kulturskole
      X X     X
BU 13/82
VK 5 Biblioteket
      X X     X
BU 13/83
VK 11 Basseng - kapasitet
      X X     X
BU 13/84
Minigjenbruksstasjoner, samt kildesortering i parker
      X       X
BU 13/85
Universell utforming, konferanse
      X       X
BU 13/86
Rapport og evaluering av støtteordningen GRØNNE MIDLER
      X       X
BU 13/87
VH6 - Hjemmetjenesten - sykefravær og trivsel
          X   X
BU 13/88
Valg av varamedlemmer i Kultur- og nærmiljøkomiteen
            X X
BU 13/89
Valg av varamedlemmer i Barne- og ungekomiteen
            X X
BU 13/90
Søknad om fritak fra verv i Barne- og ungekomiteen. Oppnevning av nytt 1. varamedlem.
              X
BU 13/91
Søknad om fritak fra verv i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Oppnevning av nytt 1. varamedlem.
              X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2013