Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 06. februar 2014

 

Saker til behandling:
Klikk her for BU-boka 06.02.2014     oppdatert 06.02.14
BUR
27.01
ER
27.01
RFF
28.01
BUK
28.01
KNK
29.01
HOS
30.01
AU
03.02
BU
06.02
BU 14/1
Årsregnskap 2013
        X X X X
BU 14/2
Årsberetning 2013        årsberetning     årsstatistikk
            X X
BU 14/3
VK1. Frivillighetsmidler og grønne midler
        X     X
BU 14/4
Miljøkonsulent - VA11
        X     X
BU 14/5
Samlokalisering av bydelens ungdomstiltak i Biermannsgate 6
      X X     X
BU 14/6
Skatteparadisfri bydel- verbalvedtak V8
            X X
BU 14/7
Navnsetting av ny skole i Sandakerveien 102
        X     X
BU 14/8
Resultat fra brukerundersøkelsen for bydelens barnehager 2013
X     X       X
BU 14/9
Videreføring av delegasjon fra Bydelsutvalget til Helse- og sosialkomiteen med hensyn til behandling av rapporter fra tilsynsutvalgene
          X   X
BU 14/10
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyre for grunnskolene i bydelen
            X X
BU 14/11
Årsberetning for Eldrerådet 2013
  X       X   X
BU 14/12
Årsberetning for Rådet for funksjonshemmede 2013
    X     X   X
BU 14/13
Krav til saldert budsjett 2014
            X X
BU 14/14
Søknad om fritak fra verv i Barne- og ungekomiteen. Oppnevning av nytt 2. varamedlem.
              X

 

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 1. halvår 2014