Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Politiske møter i råd, komiteér og utvalg - AUGUST 2009
Bydelsutvalget (BU) 27. august 2009, Sagene Samfunnshus, Kaysalen kl. 1830 Innkalling: Møteinnkalling       Vedlegg Protokoll:
Innkallinger til møter i råd og komiteér Eldrerådet (ER)
17.08 kl. 14.00, Sandakerveien 33 c Rådet for funksjonshemmede (RFF)
17.08 kl. 17.00, Sagene Samfunnshus, Kaysalen Barne- og ungdomsrådet (BUR)
18.08 kl. 18.00, Sandakerveien 33 c Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)
19.08 kl. 18.00, Sagene Samfunnshus, Kaysalen Helse- og sosialkomiteen (HOS)
20.08 kl. 18.00, Sagene Samfunnshus, Kaysalen Barne- og ungekomiteén (BUK)
20.08 kl.18.00, Sandakerveien 33 c Arbeidsutvalget (AU)
25.08 kl. 17.00, Sagene Samfunnshus (11.09.09)