Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møter i råd, komiteer og utvalg - FEBRUAR

 

Bydelsutvalget (BU) 26. februar 2009, Sagene samfunnshus, Frysja Kl. 1830 

Innkalling: (s. 1-58, s. 59-176, s. 177-244
Protokoll:Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Eldrerådet (ER) 
16.02 kl. 1400, Sagene samfunnshus, Trinserud

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
19.02 kl. 1700, Sagene samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR) - (møte er utsatt til 24.02) 
24.02 kl. 1830, Sandakerveien 33C, 1.etg

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
18.02 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Trinserud

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
19.02 kl. 1800, Sagene nærmiljøsenter- frivillighetssentralen, Kongsberggt. 22 

Barne- og ungekomiteén (BUK)
19.02 kl. 1800. Sagene samfunnshus, Kaysalen

Arbeidsutvalget (AU)
24.02 kl. 1730, Sagene samfunnshus, Trinserud