Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet (ER)

Eldrerådet har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 15.00. Møtene holdes uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden). Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke råd ut fra innholdet og hvem saken berører. Rådet kan også behandle egne saker.

Møtet starter alltid med åpen halvtime, hvor det er mulig for alle å legge frem saker for komiteen. Det er ikke nødvendig å melde fra på forhånd.

     Fra venstre bak på bildet: Ivar Børsheim (leder), Tormod Hermansen (A).
     Første rekke fra venstre: Oddvar Viken, Eva Aud Bragli,Unni Hestvedt 
     Anne-Lisbeth Lagset Engh og Jan Helge Nordbye, deltok ikke på bildet.  

 

Leder
Ivar Børsheim
Tlf. 22 69 66 15 / 922 20 142
ivar.borsheim42@gmail.com

Nestleder

 

Anne-Lisbeth Lagset Engh.
Tlf: 22 46 97 00, mob: 468 00 840

E-post: allengh@online.no

 

Medlemmer

Eva Aud Bragli 
mob. 976 93 509
eva.bragli@getmail.no
 

Knut Jacob Jacobsen
mob: 922 84 468
knut.jacob@gmail.com
 
Politisk representant

Tormod Hermansen (A) 

Se oversikt over alle politikerne her.
 

 
Varamedlemmer

Jan Helge Nordbye
Tlf. 482 79 084
j-h-no@online.no
 

Ruth Mathisen
mob: 959 35 611
 

Kristiane Solli
mob: 926 00 828

ksolli@getmail.no


  

Møtesekretær

Nina Carlsen tlf 23 47 53 44
nina.carlsen@bsh.oslo.kommune.no