Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel St. Hanshaugen > Bydelsutvalget, politikere

Bydelsutvalget 2011 - 2015, og politikere i komiteer og råd

St. Hanshaugen bydelsutvalg (BU)

Møtesekretær:
Kristin Kaus, BU-konsulent
kristin.kaus@bsh.oslo.kommune.no
Sentralbord: 02180. Kontortelefon: 23 47 52 21
All post til bydelspolitikere sendes til
Bydel St. Hanshaugen
v/.......
Postboks 6999 St. Olavs plass
0130 Oslo

 

Arbeiderpartiet

 Høyre

1. Torunn Kanutte Husvik 
                    leder av bydelsutvalget

 1. Torill Fiskerstrand

2. Gudmund Brede

2. Olav Bye

3. Anne Lise Ryel

3. Lars-Erik Becken

4. Tormod Hermansen

 4. Henning Mathisen

  5. Thordis Marie Widvey Haugen

Sosialistisk Venstreparti

 Venstre

Marthe Bay Haugen Karl Arthur Giverholt
 

Terje Wenum

   Torkild Strandvik

 

 

 Rødt

 

 1. Runa Fjellanger

  

Miljøpartiet De Grønne

 

  1. Sindre Buchanan 

                      nestleder bydelsutvalget

   

 

 

 

 

 

 

 

Varamedlemmer:  

 

Arbeiderpartiet

Høyre

Vegard Grøslie Wennesland

Andreas Tangberg

Tord Dale

Jørgen Myhre

Steffen Halvorsen Moen

Irma Iversen

Marianne Seip

Knut Håkon Frølich

Bjørgulv Bjønness Froyn

Pål Rydland

  Per Christopher Undheim

 

 

Sosialistisk Venstreparti  Venstre 

Patricia Maria Kaatee  

Kjartan Almenning

Jessica Beatrice Stenholm

Ola Elvestuen (permisjon)

Rune Soleng 

Kristin Østerhus

Martin Kaasgaard Nielsen  

Sandra Clark
  Hilde Vestrheim
 Rødt

 

Karna Buggeland Sælebakke

 

Ragna Hovig Ødegaardshaugen 

 

Boye Ullman

 

Miljøpartiet de Grønne

Isa Maline Isene  
Anniken Cecilie Larsen  
Mikkelai Downing