Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel St. Hanshaugen > Tilsynsutvalg institusjoner

Tilsynsutvalg for institusjonene

Tilsynsutvalget skal føre tilsyn med kommunale institusjoner og private institusjoner som bydelen forvalter eller har avtaler med for å sikre at den enkelte beboer under oppholdet får forsvarlig medisinsk tilsyn og behovsrettet pleie og omsorg.

I dette ligger at institusjonen har lokaler, anlegg og utstyr som er tilpasset virksomheten, at den drives med forsvarlig personalforhold og at den har et system for internkontroll som sikrer at krav fastsatt i lover, forskrifter og retningslinjer blir etterfulgt.

Leder: Trond Jensrud (A)

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Oversikt over bydelspolitikerne

Minumum fire ganger per år
Tilsynsutvalget skal føre tilsyn minimum 4 ganger pr. år. To av besøkene skal være uanmeldt. Etter hvert tilsyn skal det utarbeides en tilsynsrapport som oversendes bydelsutvalget for politisk behandling. Rapportene blir distribuert til institusjonen, som selv er ansvarlig for oppfølging av forhold som kommenteres her. Institusjonen har plikt til å informere beboere, pårørende og ansatte om tilsynsutvalgets funksjon, hvem som sitter i utvalget og hvordan man kommer i kontakt med disse.

Det presiseres at tilsynsutvalget ikke er en klageinstans for formelle klager (disse skal rettes til Forvaltningsseksjonen), men beboere/pårørende og andre kan ta direkte kontakt med leder eller medlemmer av tilsynsutvalget, som kan iverksette nærmere undersøkelser.