Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel St. Hanshaugen > Tilsynsutvalg hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Tilsynsutvalget skal føre kontroll og tilsyn med hvordan hjemmebaserte tjenester faktisk virker. Tilsynsutvalget skal rapportere avvik dersom tjenesten ikke samsvarer med krav fastsatt av staten eller Oslo kommune i lov, forskrift, instruks og lignende. Utvalget skal videre påpeke forhold som kan bedres. Tilsynsutvalget er et frivillig tilbud for brukerne av tjenestene. Det skal ta imot henvendelser fra alle som kontakter utvalget vedrørende forhold for brukere og forhold ved hjemmetjenesten. Tilbakemelding til brukeren skal gis snarest mulig, og senest innen 6 uker.

Leder: Torkild Strandvik (uavhengig)

Medlemmer:

 Varamedlemmer:

Oversikt over bydelspolitikerne

Bystyret har vedtatt at ordningen med tilsynsutvalg for hjemmetjenesten fom 1. januar 2008 skal være obligatorisk for alle bydeler i Oslo. Det er imidlertid opp til det enkelte bydelsutvalg å bestemme hvilke tjenesteområder det skal være tilsynsutvalg for.

Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen vedtok å opprette tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester i sitt møte 26.02.08, innenfor tjenesteområdene hjemmehjelp/praktisk bistand og hjemmesykepleie. Samtidig ble en ny og enklere instruks vedtatt