Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Månedens møter


Nedenfor vises det nærmeste møte i bydelsutvalget  og alle råd og komiteer med sakskart og vedlegg.

Alle dokumentene publiseres i pdf-format og leses med Acrobat Reader.

Aktuelt

Bydelsutvalgets møte 10. juni 2014 kl. 18.00
Arbeidsutvalgsmøte 22. mai kl 18.00


Protokoll 
    Sakskart med saksfremstilling
  Vedlegg


http://lovdata.no/forskrift/2014-02-25-261
 
  Det avholdes kun arbeidsutvalgsmøtei mai (29.07.15)
Bydelutvalgsmøte 29. april 2014 kl. 18.00

Protokoll 

Innkalling med saksfremstilling lagt ut 26. april

Vedlegg: 
Referatsaker  (13.05.14)
Bydelsutvalgsmøte 25. mars 2014 kl. 18.00
Bydelsutvalgsmøte 25. februar kl. 18.00

Protokoll

  Møteinnkalling med saksfremstilling 


Vedlegg:    Råd og komiteer - innkallinger og protokoller:  ______________________________________________________________ (05.03.14)