Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel St. Hanshaugen > Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen

Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen (OKF)

 
Komiteen har møte i Akersbakken 27 onsdag kl. 18.00 uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden). Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke komiteer utfra innholdet og hvem saken berører. Det er vanlig at saker behandles i flere komiteer.

Kontakt komitesekretær i bydelen (eller en av medlemmene) hvis du har spørsmål eller vil forvarsle deltakelse i åpen halvtime. Komiteen starter alltid med åpen halvtime, og det er ikke nødvendig å melde fra på forhånd. 

Leder: Runa Fjellanger (R)

Nestleder: Lars Erik Becken (H)

Representanter:

Vararepresentanter:

Møtesekretær:

Kjersti Halvorsen, avdelingsdirektør 
kjersti.halvorsen@bsh.oslo.kommune.no
Tlf 23 47 52 52 / 932 40 271