Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Sakskart Ullern bydelsutvalg 19.06.2014

Protokoll fra bydelsutvalgets møte 19.06.2014
Protokollen godkjennes endelig i bydelsutvalgets møte 11.09.2014

Spørsmål vedrørende møtet rettes Bydel Ullern v/Tore Gleditsch

 

Saksnr Tittel Vedlegg
PS 14/53 Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 19.06.2014 X
PS 14/54 Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 15.05.2014 X
PS 14/55 Sommerfullmakt  
PS 14/56 Vararepresentanter fra Ullern eldreråd til bydelsutvalgets tilsynsutvalg  
PS 14/57 Uttalelse til utkast til forslag til kommuneplan "Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn" - offentlig ettersyn  X
X
X
PS 14/58 Folkehelseplan 2014 - 2016 X
PS 14/59 Utredning - ungdomsarbeid Bydel Ullern X
PS 14/60 Leiekostnader Ullern seniorsenter  
PS 14/61 Husebybakken 6 - uttalelse til forslag til reguleringsplan - offentlig ettersyn X
PS 14/62 Skøyenveien 18 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan X
PS 14/63 Fordeling av midler til brukere av bydelens boliger som har særskilt behov for ferie X
PS 14/64 Avvikling av boliger for enslige mindreårige flyktinger X
X
PS 14/65 Søknad om bevilling - ISS Facility Services, Drammensveien 260 X
PS 14/66 Rapport fra tilsynsbesøk Smestadhjemmet 28.01.2014 X
PS 14/67 Rapport fra tilsynsbesøk Øvre Skogvei bolig 25.04.2014 X
PS 14/68 Årsmelding 2013 for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern X
PS 14/69 Årsmelding 2013 for Ullern eldreråd X
PS 14/70 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Ullern seniorsenter X
PS 14/71 Årsmelding og årsregnskap 2013 - Skøyen/Smestad seniorsenter X
PS 14/72 Årsregnskap og årsrapport 2013 - Ullern frivilligsentral X
OS 14/14 Rapportering virksomhetsstyring pr mai 2014 X
OS 14/15 Jørund Grønning Krafts minnegave X
OS 14/16 Referat fra arbeidsutvalgets møte 10.06.2014 X