Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Arbeidsutvalget (AU)

Reglement for bydelene - Bydelsreglement § 2-3

Hvert bydelsutvalg skal opprette et arbeidsutvalg, som skal bestå av
5 medlemmer med 5 varamedlemmer:

Arbeidsutvalget velges blant bydelsutvalgets medlemmer og ledes av bydelsutvalgets leder. Arbeidsutvalget skal bestå av både flertalls- og mindretallskonstellasjonen i bydelsutvalget. En representant fra hver av de partigruppener som ikke blir innvalgt, kan møte som observatør.

Bydelsutvalget fastsetter selv hvilke oppgaver arbeidsutvalget skal ha.

Bydelsutvaget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Silje Winther (AP) - Leder

1.  Susann S. Jørgensen (AP)
2.  Finn Overvik (AP)

2. Joakim Dyrnes (SV) - Nestleder 1. Mai-Jill Hedemark  (SV)
2. Camilla Huggins Aase (SV)
3. Marit Halse (Rødt)

1. Aroosa Zahoor (Rødt)
2. Olaf Svorstøl (Rødt)

4. Runhild Gammelseter (V) 1. Espen Ophaug (V) (Fritatt i tiden han innehar vervet
    som nestleder i Oslo bystyres byutviklingskomité)

2. Matti Lucie Arenz  (V)
5. Arild Furuseth  (H) 1.  Ingjerd Dahle (H)
2. Jørn Ødegård (H)
6. Observatør  Kjell Johansen   (FrP)

1. Kjell Grov (FrP)
2. Sigurd Fredeng (FrP)

7. Observatør Alto Braveboy
   (MDG)
 

1. Ragnhild Marie Pedersen (MDG)
 

Møtedatoer for 1. halvdel  2015 - Tirsdager kl 16.30

20. januar 17. februar 24. mars 28. april 26. mai