Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byutviklingskomiteen (BUK)

Reglement for bydelene - Bydelsreglement § 2 - 3 Komiteer

Bydelsutvalget kan opprette komiteer som saksforberedende organer for bydelsutvalget.

Bydelsutvalgene kan delegere sin høringskompetanse til komiteene.

Komiteene kan ikke uten bydelsutvalgets samtykke pålegge administrasjonen ressurskrevende utredningsarbeid.

Komiteen behandler bl.a. plan- og byutviklingssaker.

Medlemmer Varamedlemmer

1. Joakim Dyrnes (SV), leder

1. Camilla Huggins Aase (SV)
2. Mai-Jill Hedemark (SV)

Helge Winsvold   (AP), nestleder
3. Helén Ingrid Andreassen (AP)

1. Marte Oppedal Vale (AP)
2. Kari Seeberg (AP)
3. Anne-Karin Eidsem Hansen (AP)
4. Kjartan Michalsen (AP)
5. Abdul Majid Chaudry (AP)

4. Geir Hem (Rødt)

1. Geir Gustad (Rødt)
2. Ingrid Natvig (Rødt)
3. Stian Bragtvedt (Rødt

5. Ingjerd Dale (H)

1. Øyvind Michelsen (H)
2. Jørgen Bakke (H)
6. Matti Lucie Arentz (V) 1. Helene Z. Skulstad (V)
2. Joar R. Rasmussen (V)
3. Tommy Hagen (V)
7. Sigurd Fredeng (FrP) 1. Pål Monsen (FrP)
2. Svein Michelsen (FrP)
3. Kjell Johansen  (FrP)
8. Helene Gallis (MDG)

1. Ragnhild Pedersen (MDG)
2. Sofia Haugan (MDG)

Møtedatoer for 1. halvdel 2015: Onsdager kl 16.30

4. februar 4. mars 8. april 13. mai 10. juni