Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling BU 12.02.15

Saker til behandling:

BU-sak Sakstittel OKN BUK HSK RPH ER  RFF UR 
1/2015 Årsstatistikk 2014 for Bydel Gamle Oslo
Vedlegg:
Årsstatistikk 2014
             
2/2015 Årsberetning 2014 for Bydel Gamle Oslo
Vedlegg:
Årsberetning 2014
             
3/2015 Intern budsjettjustering 1/2015              
4/2015 Bydelens uttalelse til søknad om riving og nybygg i Kampengata 18
Vedlegg:
  1/2015          
5/2015 Bydelens uttalelse til bruksendring – Normannsgata 4A
Vedlegg:
4. Plan
5. Snitt
  2/2015          
6/2015 Bydelens uttalelse til kunngjøring om offentlig ettersyn av Grenseveien 69
Vedlegg:
  3/2015          
7/2015 Bydelens uttalelse til varsel om oppstart av strategisk plan for Hovinbyen
Vedlegg:
3. Kart
  4/2015          
8/2015 Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Bispevika Nord – ny høring etter bystyrets vedtak
Vedlegg:
  5/2015          
9/2015 Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Bispevika Syd – ny høring etter bystyrets vedtak
Vedlegg:
  6/2015          
10/2015 Bydelens uttalelse til planprogram for E6 Manglerudprosjektet
Vedlegg:
5. Støy
  7/2015          
11/2015 Brukerundersøkelse i barnehagene 2014 1/2015            
12/2015 Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2014 – presentasjon av resultater     1/2015 X X X  
13/2015 Tilsynsrapport fra meldt tilsynsbesøk Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 04.12.14
Vedlegg:
Rapport av 04.12.2014
    2/2015   X X  
14/2015 Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte - The Office Bar N’ Grill AS
Vedlegg:
Søknad om bevilling
Plantegning for lokalene
2/2015            
15/2015 Søknad om salgsbevilling ved eierskifte - REMA 1000 Fyrstikktorget
Vedlegg:
Søknad om bevilling
3/2015            
16/2015 Organisering av tilsyn med barn i fosterhjem     3/2015        
17/2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Vedlegg:
Lokal handlingsplan for perioden 2014 - 2017
    4/2015 X X X X
18/2015 Bydelens uttalelse til høringsforslag – Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Vedlegg:
  8/2015          
19/2015 Programplan Områdeløft Tøyen
Vedlegg:
4/2015     X X X X
20/2015 Konsept- og planløsning Kolstadgata 1
Vedlegg:
Konseptbeskrivelse
Planløsning/skisseforslag
5/2015     X X X X
21/2015 Lokal tillitsreform     5/2015 X X X X
22/2015 Byggetomten ved Ensjø T-banestasjon   9/2015          
23/2015 Lyskryss i krysset Gladengveien/Ensjøveien 6/2015            
24/2015 Grøntområde på Etterstad 7/2015            
25/2015 Nytt medlem til Navnekomiteen              
26/2015 Budsjett 2015 - Justering ihht tilleggsinnstilling etter bystyrets behandling              

Saker sendt direkte til behandling i OKN:

OKN- sak Sakstittel
 8/2015  Revidering av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo - oversendelse av innkomne høringsuttalelser
Vedlegg:
9/2015 Frivillighetsmidler - oversendelse av etterspurte dokumenter
Vedlegg:

 

Referatsaker: