Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Møteinnkalling BU 10.04.2014

 

Saker til behandling:

 
BU-sak Sakstittel OKN BUK HSK RPH ER RFF UR
44/2014 Bydelens kommentarer til oppstart av regulering - Malerhaugveien 28
 1. Bestilling av oppstartsmøte
 2. Bybilde gateromsstruktur
 3. Nabolagssammensetning
 4. Høyder i nabolaget
 5. Konsept 1
 6. Konsept 2
 7. Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse – Vedtakskart
  08          
45/2014 Bydelens uttalelse til felles planprogram for Oslo S: Ny bussterminal, Biskop Gunnerus gt. 14b, ny jernbanestasjon/stasjonshall

Vedlegg:
 1. Felles planprogram for ny bussterminal Oslo S, Biskop Gunnerus gt 14b og ny jernbanestasjon/stasjonshall Oslo S. Forslag til planprogram til offentlig ettersyn
 2. Områdeprogram for Oslo S
 3. Hovedrapport fra Plansamarbeidet for kollektivknutepunkt Oslo S
 4. KVU for ny bussterminal ved Oslo S
 5. Bydelsutvalgets vedtak sak 19/2010
 6. Bydelsutvalgets vedtak sak 116/2009 Oslo S – området, jernbanen og gjenåpning av Akerselva nederste del.
  09          
46/2014 Søknad om utvidelse av serverings- og skjenkeareal i bakgården ved Dattera til Hagen, Grønland 10

Vedlegg:
 1. Søknad om bevilling – Dattera til Hagen, Grønland 10
 2. Kopi av byrådssak 126324/03
 3. Kopi av protokoll fra byrådets møte
 4. Kart
13            
47/2014 Ekstern budsjettjustering 1/2014              
48/2014 Startmøte budsjettoppfølging 2014- Bydel Gamle Oslo
Vedlegg: Referat fra Startmøte budsjettoppfølging 2014 - Bydel Gamle Oslo
             
49/2014 Økonomirapportering per februar 2014
 1. Tabell 1 - resultat pr funksjonsområdet og pr KOSTRA
 2. Tabell 2 - Resultat pr resultatenhet
             

 

Referatsaker:

Tillatelse til tiltak - Smalgangen 44 - Bruksendring
*
Rammetillatelse - Vahls gate - Lakkegata - Heimdalsgata
* Evalueringsrapport Majobo Pilotprosjekt Urtehagen 2013
* Varsel om igangsetting av planarbeid - Kjølberggata 31
* Underretning av politisk planvedtak - Turbinveien - Kværnerbyen