Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Rådet for funksjonshemmede 2011 - 2015

Bydelsutvalget oppnevnte 15.12.2011 følgende representanter til rådet for funksjonshemmede: 

Medlem   Varamedlem  
Berit Anthonessen, leder
Adr. Fyrstikkalleèn 6, 0661 Oslo
Tlf. 22 67 02 22
e-post: berit.anthonessen@getmail.no
FFO    
Liv Tåve Wien
Fyrstikkalleén 10 0661 Oslo
Tlf. 414 43 067
e-post: liv.taave.wien@getmail.no 
FFO    
  SAFO Arild Ringerike SAFO
Ørjan Grut
Adr. Jordal Terrasse 14, 0658 Oslo
Tlf. 986 14 725
e-post: orjangrut@yahoo.no
SAFO Arild Ringerike SAFO
Robin Heggelund Hansen
Adr. Smalgangen 20, 0188 Oslo
Tlf. 454 74 775
e-post: skinneyz89@gmail.com 
 Venstre    

Sekretær: Spesialkonsulent Gyri Warme Tandberg
Tlf. 23 43 10 43 / 917 37 410
Mail: gyri.tandberg@bgo.oslo.kommune.no

Møtedatoer for 1. halvdel 2015: Onsdager kl 16.30

4. februar 4. mars 8. april 13. mai 10. juni

Rådet for funksjonshemmede (RFF) har i mange år benyttet Internasjonal Torgdag til å dele ut Tilgjelighetspris og tar gjerne i mot forslag til fremdige kandidater.