Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Tilsynsutvalg

Det er tre tilsynsutvalg i Bydel Grünerløkka.

Trykk på lenkene under for kontaktinformasjon til  medlemmer i utvalgene. 

Mandat
Mandatet er, innenfor sitt område, å føre tilsyn med sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede og alle hjemmetjenester slik dette fremgår av lover, forskrifter og reglement. Rapportene behandles av bydelens helse- og sosialkomite og eldreråd.

Tilsynsutvalg for institusjoner
Institusjonene har politiske tilsynsutvalg som skal påse at brukernes interesser i institusjonen blir ivaretatt. Henvendelsen rettes via avdelingsleder på den enkelte institusjon eller direkte til tilsynsutvalgets leder.

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten skal påse at brukernes interesser blir ivaretatt. Brukere som ønsker å formidle klage på hjemmesykepleie/hjemmehjelp, kan be om tilsynsbesøk i eget hjem. Henvendelsen rettes via den hjemmetjenesten brukeren tilhører, eller direkte til leder av tilsynsutvalget.

Som hjemmetjeneste regnes hjemmesykepleie, hjemmehjelp, altmuligmannstjeneste, ergoterapi, fysioterapi, avlastningstiltak og nabohjelp.

Tilsynet med hjemmetjeneste er et frivillig tilbud til brukerne. Det er opp til hver enkelt bruker, eventuelt i samråd med pårørende / hjelpeverge å ta kontakt med tilsynsutvalg. Bruker avgjør hvordan kommunikasjon skal foregå; i form av hjemmebesøk eller gjennom skriftlig / muntlig kommunikasjon.

Tilsynsutvalget skal påse at brukernes interesser blir ivaretatt. 

  • Utføres tjeneste i henhold til vedtaket som er fattet om tjeneste du mottar?
  • Utføres tjeneste på en tilfredsstillende måte?
  • Utføres tjeneste i henhold til gjeldende lover og regelverk?
  • Utføres tjeneste slik at du er sikret i forhold til overgrep av både voldelige og økonomiske art? 

Tilsynsrapporter