Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2012 > Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen

Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen

Saker til behandling i møte 27. november kl 18.00

Innkalling

Samledokument Informasjonssaker Protokoll *

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
32/12 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2013

Saksframlegg

Søknad Arena Frydenberg

Søknad Ut på tur

Søknad JobbUng

Søknad mEATing Point

Søknad Etter skoletid

Søknad Kelasame

Søknad Ung i arbeidslivet - Grünerløkkamodellen

Søknad Innkjøp av skiutstyr

Søknad Ferie- og fritidsaktiviteter i skoleferien

Søknad Schous Plass

Søknad Danseglede

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

31/12 Budsjett 2013 Budsjettforslag  
30/12 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Saksframlegg

Handlingsplan

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
29/12 Frivillighetsmidler 2012 (ekstrabevilgning)

Saksframlegg

Samlet søknadsoversikt Frivillighetsmidler

Søknad Fighter kickboksingklubb og Sportsklubben 09

Søknad Christiania Minigolfklubb

Søknad Grønnskjerm

Søknad Oslo Stupeklubb

Søknad Grünerløkka skoles musikkorps

Hasle skoles musikkorps

Søknad Grüner Fotball IL - harv til kunstgressbane

Søknad Grüner Fotball IL - overvåkingskameraer

Søknad Grüner Fotball IL - lydanlegg

Søknad Grüner Fotball IL - flagg

Søknad Grüner Fotball IL - materiell

Søknad Oslo Synkron

Søknad Grünerløkka Alternatives

Søknad UNiK Oslo - fashionshow

Søknad UNiK Oslo - nettsider

Søknad Tegnekveld Deichmanske bibliotek

Søknad Hasle og Frydenberg Vel - 100 års-jubileum

Søknad Hasle og Frydenberg Vel - fellesskap i førjulstiden

Søknad Hasle og Frydenberg Vel - regnskap

Søknad Løren Velforening

Søknad Løren Velforening - regnskap

Søknad Kulturgruppa VICTOR

Søknad Engelsborg ressurssenter

Søknad Aktivitetshuset Prindsen

Søknad Aktivitetshuset Prindsen - regnskap

Søknad Møllergata skoles musikkorps

Søknad Møllergata skoles musikkorps - regnskap

Søknad Bjørvika Business Band

Søknad Bjørvika Business Band - regnskap

Søknad Bangladesh Assosiation Norway

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
28/12 Protokoll fra møte i Oppvekst-, kultur og miljøkomiteen 16. oktober 2012   Protokoll

 

Saker til behandling i møte 16. oktober kl 18.00

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
27/12 Orgel i Sofienberg Menighet - forslag fra SV

Orgel i Sofienberg Menighet

Brev fra Musikernes fellesorganisasjon

Brev fra Sofienberg Menighet

E-post fra menighetsmedlem

SVs forslag til vedtak
26/12 Skøyteis i Kubaparken - forslag fra SV Forslag fra SV til OMK SVs forslag til vedtak
25/12 Tertialrapport og statistikk per 2 tertial 2012

Saksframlegg

Tertialrapport per 2 tertial 2012

Tertialstatistikk per 2 tertial 2012

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

24/12 Frivillighetsmidler 2012 (ekstrabevilgning)

Saksframlegg

Samlet oversikt frivillighetssøknader

Søknad Fighter kickboksingklubb og Sportsklubben 09

Søknad Christiania Minigolfklubb

Søknad Grønnskjerm

Søknad Oslo Stupeklubb

Søknad Grünerløkka skoles musikkorps

Hasle skoles musikkorps

Søknad Grüner Fotball IL - harv til kunstgressbane

Søknad Grüner Fotball IL - overvåkingskameraer

Søknad Grüner Fotball IL - lydanlegg

Søknad Grüner Fotball IL - flagg

Søknad Oslo Synkron

Søknad Grünerløkka Alternatives

Søknad UNiK Oslo - fashionshow

Søknad UNiK Oslo - nettsider

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

23/12

Protokoll fra møte i oppvekst -, miljø - og kulturkomiteen 4. september 2012

  Protokoll

 

 

Saker til behandling i møte 04.septemberkl.18.00

Innkalling

Samledokument

Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
22/12 Treningsapparater i Sofienbergparken- tilbud om gave

 Saksfremlegg

Alle vedtaksforslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra SV

21/12 Sommerfullmakt- Parker Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
20/12 Høring- videreføring av sentral bestilling og dimensjonering av  barnehagekapasiteten i Oslo kommune. Saksfremlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Forslag fra Rødt

19/12 Handlingsplan for trygghetsskapende tiltak 2012-2015 Saksfremlegg

Alle vedtaksforslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Forslag fra SV

Forslag fra Rødt

18/12 Handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012-2015 Saksfremlegg

Alle vedtaksforslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Forslag fra SV

Forslag fra Venstre

Forslag fra Rødt

17/12

Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 05.juni.2012

Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 05.junikl.18.00

Innkalling

Samledokument

Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
16/12 Tertialrapportering per 1.Tertial 2012

Saksfremlegg

Tertialrapport 1.Tertial.

Tertialstatistikk.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

15/12 Gjennomgang av Barnernet i Bydel Grünerløkka - Statistikk og status for 2011 og første kvartal 2012.

Saksfremlegg

Statistikk og status

 
14/12 Høringsutkast - Plan for idretts og friluftsliv 2013-2016

Høringsutkast

Saksfremlegg.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
13/12 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 17.april2012 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 17. aprilkl.18.00

Innkalling

Samledokument

Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag fra partiene
Tilleggssak 12/12 Søknad om skjenkeløyve fra Grünerløkka Næringsråd. Søknad Forslag fra Rødt
11/12 Handlingsplan for universell utforming.

Handlingsplanfor universell utforming.

Saksframstilling.

Forslag fra Rødt

Forslag fra SV

10/12 Tildeling av ungdomsmidler- Bydel Grünerløkka.

Saksframstilling.

Søknader:
- Jentehuset.

- Meating point.

-Sommerjobben spesialsatsning.

- Deichman

Vedlegg til Deichmans søknad.

- Guttefokus.

- Da-Yo (Dancing Youth)/Cre-8

 
09/12 Kultur- og markedsdager- Søknad om avholdelse av to tivoli i Sofienberparken

Søknad

Saksframstilling

 
08/12 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 06.mars2012 Protokoll  

Saker til behandling i møte 6. mars kl. 18.00

Protokoll

Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag fra partiene

Forslag til sak

7/12

Søknad om leie av areal til søndagsmarkedet på Birkelunden.   Fra Høyre
06/12 Frivillighetsmidler Bydel Grünerløkka Administrasjonens innstilling  
05/12 Reduksjon av klimagasser Bydel Grünerløkka    
04/12 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31.januar2012 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte31.januar kl. 18:00

Protokoll Innkalling Saksdokumenter samlet

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag fra partiene
03/12 Strategisk plan 2012 - 2015 Vedlegg Fra Rødt
02/12 Kommunal plan for idrett - prioritering av forslag til nye idrettsanlegg Vedlegg  
01/12 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29.november2011 Protokoll