Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byutviklingskomiteen

Saker til behandling 26. november

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*
*Med forbehold om godkjenning i neste BUK
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
47/12

 

Bruksendring til bevertning - Korsgata 25 - bakgårdsbygning og bakgård - avklaring fra bydelen.


 

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Referat fra forhåndskonferanse

Søkers presentasjon av tiltaket

Nabomerknad

Svar på nabomerknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 
46/12
 
Planinitiativ Fossveien 19 - invitasjon til innspill fra bydelen

 

Saksframlegg

Område og prosessavklaring - invitasjon til innspill

Planinitiativ detaljregulering

Faktaark

Oversiktskart

Referat fra møte mellom arkitekt, Blindeforbundet, PBE og BYA

Bydelsdirektørens forslag til vedtak


 
45/12 Bydelsdirektørens forslag til budsjett Forslag til budsjett  
44/12 Beboerparkering

Saksframlegg

Byrådssak

Forskrift om beboerparkering i Oslo

Bymiljøetaten - Vedtak om beboerparkering

Møtereferat

Innspill fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

SVs forslag til vedtak

43/12

Klage over Plan- og bygningsetatens avslag på søknad om tillatelse til uteservering. Dispensasjon fra reguleringsformål Dælenenggata 23.

Saksframlegg

PBEs saksframlegg

Søknad om tillatelse til tiltak

Tilbakemelding fra nabo

Reguleringskart, situasjonsplan og tegninger

Medisinskfaglig uttalelse

Uttalelse fra Bydel Grünerløkka

Avslag

Klage på avslag

S-2255

Uteservering i Oslo - Veiledning for estetisk utforming

Plan- og bygningsetatens forslag til vedtak
42/12 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Saksframlegg

Handlingsplan

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
41/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 15. oktober 2012 Protokoll  

Saker til behandling 15. oktober

Inkalling Samledokument Informasjonssaker

Protokoll*

* med forbehold om godkjenning i neste BUK
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
40/12 Tertialrapport og statistikk per 2 tertial 2012.

Saksframlegg

Tertialrapport per 31.08.12 for Bydel Grünerløkka

Tertialstatistikk for bydelene pr 31.08.2012

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
39/12

Søknad reguleringsplan Grenseveien 51 på Hasle

Saksframlegg

Oversendelsesbrev planarbeid

Søkers presentasjon av tiltaket

Protester fra naboer

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Fremskrittspartiets forslag til vedtak

38/12 Bruksendring til bevertning – Korsgata 25 - bakgårdsbygning og bakgård – avklaring fra bydelen

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Referat fra forhåndskonferanse

Søkers presentasjon av tiltaket

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Fremskrittspartiets forslag til vedtak

37/12 Søknad om rammetillatelse for bruksendring fra bolig/ kontor til bevertning - Thorvald Meyers gate 56 b 2. etasje.

Saksframlegg

Oversendelsesbrev

Søknad om rammetillatelse

Redegjørelser

Dispensasjonssøknad

Plantegninger og snitt

Situasjonsplan

Naboprotest

Medisinskfaglig uttalelse

Nye dokumenter fra Puls arkitekter

Brev fra Spabo

Brev fra Puls arkitekter hvor de trekker sin søknad om bruksendring

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Fremskrittspartiets forslag til vedtak

36/12

Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 03. september 2012

Protokoll  

Saker til behandling i møte 3. september

Innkalling


 
Samledokumet


 

Informasjonssaker

Tilleggssaker til informasjon

Protokoll

Saksnr.

Sakstittel Saksdokumeter Forslag til vedtak
35/12 Handlingsplan for trygghetsskapende tiltak 2012- 2015

Saksframlegg

Forslag fra SV

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
34/12 Handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012- 2015 Saksframlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Venstres forslag til vedtak

33/12 

Forslag om nye fartsdempere i Fjellgata


 

Saksframlegg

Forslag om nye fartsdumper i Fjellgata 

Tegninger fartsdumper Fjellgata

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak


 

32/12 
Planforslag for detaljregulering av Sinsenveien 41


 

Saksframlegg

Forslag til detaljregulering

Forslagsstillers saksfremstilling

Faktaark

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

SVs forslag til vedtak
 
31/12

 
Søknad om riving av bevaringsverdig bygning - Københavngata 11 

Saksframlegg

Forslag fra SV

Anmodning om uttalelse

Reguleringsplan

Fasadebilder

Dispensasjonssøknad

Notat fra BundeBygg

Notat fra arkitekten

Rapport

Tilleggsrapport

Bildedokumentasjon

Byantikvarens uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 

SVs forslag til vedtak

 

30/12


 
Søknad om bruksendring Thorvald Meyers gate 27

 

Saksframlegg

Forslag fra SV

Anmodning om uttalelse

Søknad om bruksendring

Redegjørelse

Situasjonskart

Dispenssasjonssøknad

Grunnplansskisser

Merknad fra naboer

Kommentarer til merknader

Vurdering  av ventilasjonsanlegg

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak


SVs forslag til vedtak


 
29/12


 
Planoppstart for reguleringsarbeid Lille Tøyen sykehjem
 

Saksframlegg

Planoppstart Lille Tøyen sykehjem

Lille Tøyen sykehjem tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 
28/12


 
Saker som er administrativt behandlet i sommer

 

Saksframlegg

Samlefil saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 
27/12
 
Protokoll fra møtet i byutviklingskomiteen 04. juni 12 Protokoll
 
 

 

Saker til behandling i møte 25. juni - Møtet er avlyst

Innkalling

Samledokument

Informasjonssaker:

Fossveien 19

Regional plan for areal og transport

Nedre Gate 1 og 3

Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
26/12

Lørenfaret 1-3 Invitasjon til område- og prosessavklaring.

Lørenfaret 1-3, lysbildeserie fra forslagsstiller.

Saksframlegg

Planinitiativ

Lysbildeserie 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
25/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 04. juni. Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 04. juni

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
24/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 16.april. Protokoll

 Saker til behandling i møte 16 .april

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll
Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggssak 23/12 Søknad om bruksendring, Brugata 17B og C  Søknad  
22/12 Handlingsplan for universell utforming

Handlingsplan for universell utforming

Saksframlegg.

Forslag fra Rødt.

21/12 Forslag til planprogram, Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Saksframlegg

 
20/12

 

Søknad om bruksendring- Thorvald Meyers gate 38.

Søknad

Uttalelse fra Grünerløkka seniorsenter.

Saksframlegg

 
19/12 Maridalsveien mellom Møllerveien  og Telthusbakken.Invitasjon til samråd, område og prosessavklaring.

Vedlegg

Saksframlegg

 
18/12 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 05. mars 2012

Vedlegg

 

 Saker til behandling i møte 05. mars

Innkalling Protokoll
Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Bemerkninger / forslag fra partiene
17/12 Anmodning om uttalelse i forbindelse med rammetillatelse for opparbeidelse av kunstgressbane- Hasle skole

Vedlegg 

 
16/12 Planforslag til offentlig ettersyn -Detaljregulering med 2 alternativer. Dag Hammmarskjøldsvei 49-51 og Lørenvangen 24,Løren. 

Vedlegg 5

Vedlegg 4

Vedlegg 3

Vedlegg 2

Vedlegg 1

Fra MDG

Fra Høyre

15/12 Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 13.2.2012-26.3.2012-Forslag til detaljregulering med 2 alternativer. Lørenvangen 19-21, og Lørenveien 54,Løren. 

Vedlegg 2

Vedlegg 1

Fra MDG

Fra Høyre

14/12 Trondheimsveien 2-Felt F-Anmodning om  uttalelse vedrørende søknad om uteservering i Schouskvartalet.

Vedlegg

 Fra MDG
13/12 Trygghetsplan i Bydel Grünerløkka

 

 
12/12 Varsel om oppstart av planarbeid-Grenseveien 51

Vedlegg

Fra SV
11/12 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 30. januar 2012

Vedlegg

 

Saker til behandling i møte 30. januar

Protokoll Innkalling Informasjon

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Bemerkninger / forslag fra partiene
10/12 Strategisk plan for Bydel Grünerløkka 2012 - 2015

Vedlegg

 
09/12 Henvendelse ang. trafikkfarlige forhold i Fjellgata på Rodeløkka

Vedlegg

Fra SV
08/12 Navnsetting av plasser i forbindelse med tidligere Schous bryggeri 

Vedlegg

 
07/12 Olav Hegnas vei - Klage over plan- og bygningsetatens avslag på søknad om deling - dispensasjon fra reguleringsplan

Vedlegg

Fra Venstre
06/12 Markveien 60 - søknad om rammetillatelse for bruksendring fra forretning til forretning med bevertning

Vedlegg

Fra SV

Fra Venstre

05/12 Lørenveien 55-65 - Reguleringsplanskisse til prosjektavklaring

Vedlegg

Fra SV
04/12 Søknad om bruks- og fasadeendring med disp. fra reguleringsplan - Øvre gate 7

Vedlegg

 
03/12 Søknad om bruksendring til uttalelse - Storgata 36b

Vedlegg

Fra SV
02/12 Grenseveien 64 - Teglverkstomta - Reguleringsplan

Vedlegg

Fra SV
01/12 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 10. oktober 2011

Vedlegg