Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet 2012

 

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

 

Saker til behandling i møte 03. desember 2012

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
34/12 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2013 Budsjettforslag  
33/12 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2013-2015

Saksframlegg

Handlingsplan

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
32/12 Paulus sykehjem - rapport fra tilsynsbesøk 22.08.2012

Svar fra Sykehjemsetaten

Tilsynsrapport

 
31/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 22. oktober 2012 Protokoll  

Saker til behandling i møte 22. oktober 2012

Innkalling Samledokument Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
30/12 Grünerløkka sykehjem - rapport fra tilsynsbesøk 22.08.2012

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Vedlegg 1

Vedlegg 2

 
29/12 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2012

Saksframlegg

Rapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
28/12 Lille Tøyen sykehjem - rapport fra tilsynsbesøk 20.08.2012

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
27/12 Lille Tøyen sykehjem - rapport fra tilsynsbesøk 30.07.2012

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
26/12 Lilleborg sykehjem - rapport fra tilsynsbesøk 30.07.2012

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
25/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 11. september 2012 Protokoll  

Saker til behandling i møte 10. september

Innkalling Samledokument Protokoll*
*med forbehold om endring i endelig protokoll
Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
24/12

 
Handlingsplan for trygghetsskapende tiltak 2012-2015 Saksfremlegg

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 

23/12
 
Handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012-2015 Saksfremlegg
 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

22/12


 
Paulus sykehjem -  Rapport fra tilsynsbesøk 28.04.12

 

Tilsynsrapport 

Svar fra sykehjemsetaten

21/12


 
Sofienberghjemmet -  Rapport fra meldt tilsyn 25.04.12

 

Tilsynsrapport 

Svar fra sykehjemsetaten

20/12
 
Protokoll fra møte i eldrerådet 11. juni 2012 Protokoll
 

 

Saker til behandling i møte 11. juni

Innkalling Samledokument Protokoll*
*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
19/12 Tertialrapportering 1. tertial 2012.

Saksfremlegg

Rapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
18/12 1. tertialrapport 2012 - Grünerløkka seniorsenter

Rapport

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
17/12 Rapport fra tilsynsbesøk 14.4 - Lille Tøyen sykehjem

Tilsynsrapport

Svar fra sykehjemsetaten

 
16/12 Rapport fra tilsynsbesøk
21. 4 - Lilleborg sykehjem

Tilsynsrapport

Svar fra sykehjemsetaten

 
15/12 Paulus sykehjem - rapport fra tilsyn 29.2.2012

Tilsynsrapport

Svar fra sykehjemsetaten

 
14/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 23. april 2012 Protokoll  

Saker til behandling i møte 23. april

Innkalling  Protokoll 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
13/12 Handlingsplan for universell utforming.

Saksframlegg

Handlingsplan for universell utforming.

12/12 Rapport fra tilsynsbesøk Grünerløkka sykehjem 27.2.2012

Rapport fra tilsynsbesøk

Svar fra sykehjemsetaten.

11/12 Rapport fra tilsynsbesøk Lille Tøyen sykehjem 20.2.2012

Rapport

Svar fra sykehjemstetaten

10/12 Rapport fra tilsynsbesøk Lilleborg sykehjem14.2.2012

Rapport

Svar fra sykehjemsetaten

9/12 Rapport fra tilsynsbesøk Sofienberghjemmet 1.2.2012.

Rapport

Svar fra sykehjemsetaten.

8/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 6. februar 2011 Protokoll

 Møtet i eldrerådet 12. mars er avlyst pga. få saker

Saker til behandling i møte 6. februar kl. 09.30

Innkalling Saksdokumenter samlet Protokoll 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
7/12 Forslag Strategisk plan 2012-2015 Saksframlegg

Forslag Strategisk plan
6/12 3. tertialrapport år 2011 fra Grünerløkka seniorsenter Rapport
5/12 Sofienberghjemmet - rapport fra tilsynsbesøk 02.12.11 – uanmeldt besøk Rapport
4/12 Årsrapport 2011, 1. halvår – tilsynsutvaget for Grünerløkka sykehjem Rapport
3/12 Årsrapport 2011, 1. halvår – tilsynsutvaget for Paulus sykehjem Rapport
2/12 Oppnevning av representanter til tilsynsutvalgene Se innkalling
1/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 5. desember 2011 Protokoll