Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 2012

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i bydelsutvalget 13. desember

 

Innkalling

Samlefil

Informasjonssaker

PP-presentasjon Kulturmarked Brenneriveien

Protokoll
(med forbehold om endring i endelig protokoll)

Saksnummer

Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
148/12


 
Kulturmarked Brenneriveien - Forslag fra Venstre
 
Forslag fra Venstre 

Endringsforslag fra SV
Forslag til vedtak


 
147/12

 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling American Sportsbar, Lørenveien 44 Saksfremlegg

Søknad
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 
146/12


 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling Djengis Khan Løren, Lørenveien 44 Saksfremlegg

Søknad
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 
145/12

 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling Sound Of MU, Markveien 58 Saksfremlegg

Søknad
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 
144/12


 
Søknad om serverings- og skjenkebevilling Supreme Roastworks, Thorvald Meyers gate 18 Saksfremlegg

Søknad
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 
143/12
 
Ny representasjon for MDG i OMK Forslag fra MDG
 
Forslag til vedtak
 
142/12

 
Nytt valgoppgjør til bydel grünerløkka bydelsutvalg for miljøpartiet de grønne 

Forslag fra MDG

 

Forslag til vedtak 

 
141/12
 
Bydelsdirektørens budsjettforslag 2013 

Bydelsdirektørens budsjettforslag 2013 – etter bystyrets budsjettforslag - Vedtakstabeller 

Forretningsorden behandling budsjett 2013 

Bydelsdirektørens budsjettforslag 2013 - med behandling i komiteer og råd 

Budsjettforslag 

Forslag fra Venstre

Forslag fra Arbeiderpartiet

Forslag fra Høyre 

Forslag fra SV 

Forslag fra FrP

Forslag fra Rødt


Bydelsdirektørens budsjettforslag 2013 – etter bystyrets budsjettforslag - Vedtakstabeller

Forslag til vedtak  forretningsorden


 
140/12

 
Budsjettjustering mellom funksjonsområder
 
Saksfremlegg
 
Bydelsdirektørens forslag
 
139/12

 
Overføring fra driftsbudsjett til investering. Kjøp av bil. 
 
Saksfremlegg

 
Bydelsdirektørens forslag
 
138/12
 
Økonomirapportering per 31. oktober 2012 Saksfremlegg
 
Bydelsdirektørens forslag
137/12

 
Klage over plan- og bygningsetatens avslag på søknad om tillatelse til uteservering. Dispensasjon fra reguleringsformål. Dælenenggata 23 
 

Saksframlegg byggesaksklage - med behandling i BUK

PBS's saksfremlegg

 

Plan- og bygningsetatens 
forslag
  
136/12 
Beboerparkering – Bydel Grünerløkka


 

Saksfremlegg med behandling i BUK

Forslag fra SV 

Forslag fra Høyre

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4
 

Bydelsdirektørens forslag 

Forslag fra SV

Forslag fra Høyre
 

135/12 
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2013-2015 


 
Saksfremlegg med behandling i komiteer og råd 

Handlingsplan
 
Bydelsdirektørens forslag  
134/12

 
Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 5. desember 2012 Protokoll

 
 
133/12

 
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 4. desember 2012  Protokoll

 
 
132/12

 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 3. desember 2012 Protokoll

 
 
131/12

 
Protokoll fra møte i eldrerådet 3. desember 2012 Protokoll

 
 
130/12

 
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 28. november 2012  Protokoll

 
 
129/12


 
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27. november 2012  Protokoll med vedlegg


 
 
128/12

 
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 26. november 2012  Protokoll

 
 
127/12

 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 1. november 2012 Protokoll
 
 

Innkalling og sakspapirer kommer senere.

Saker til behandling i bydelsutvalget 1. november

Innkalling
 
Samlefil
 
Informasjonssaker
 
Protokoll
 

Saksnummer

Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
125/12 
Plassering av forhåndsstemmelokale i bydelen til valget 2013 

 
Forslag fra A

Forslag fra SV

 

Forslag til vedtak fra A

Forslag til vedtak fra SV

124/12

 
Ulovlig camping i bydelen

 
Se innkalling

Forslag fra A
Forslag til vedtak fra A
123/12

 
Endret representasjon for Arbeiderpartiet i AU, HSK, Tilsynsutvalg og ungdomsrådet Forslag fra A

 
Forslag til vedtak fra A
122/12


 
Endring av representasjon som vara til Tilsynsutvalget for Grünerløkka sykehjem og Paulus sykehjem - Forslag fra Rødt Forslag fra Rødt


 
Forslag til vedtak fra Rødt


 
121/12
 
Permisjonssøknad fra Margrethe Valler (MDG) Permisjonssøknad
 
 
120/12
 
Protokoll fra Arbeidsutvalget 24. oktober 2012 Protokoll
 
 
119/12
 
Permisjonssøknad fra Siavash Sangtarash (SV) Permisjonssøknad
 
 
118/12
 
Møteplan for AU, BU, komiteer og råd 2013 Saksfremlegg
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
117/12
 
Redegjørelse for saksbehandling av leiekontrakt for nye lokaler til barnevernet – jfr. BU-sak 58/12
 
Saksfremlegg

E-post fra bydelsadm. av 6.juni med BU-sak 58/12  

Protokoll datert 12.juni fra skriftlig behandling av BU-sak 58/12 

E-poster fra Anders Nygaard datert 26.juni og 30.september

Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
116/12 
Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2012 


 

Saksfremlegg
 
Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag


 
115/12 Økonomirapportering per 31. august 2012  Saksfremlegg  
114/12

 

Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 23. oktober 2012

Protokoll

 
 
113/12

 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 15. oktober 2012  Protokoll

 
 
112/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 22. oktober 2012  Protokoll
 
 
111/12

 
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. oktober 2012  Protokoll

 
 
110/12

 
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 16. oktober 2012  Protokoll

 
 
109/12

 
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 15. oktober 2012 Protokoll

 
 
108/12
 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 4. oktober 2012 Protokoll
 
 

Saker til behandling i bydelsutvalget 4. oktober

Innkalling Samlefil Informasjonssaker Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
107/12 tilleggssak Endret representasjon for Høyre i skolemiljøutvalget for Foss videregående skole Høyres forslag Høyres forslag til vedtak

106/12 tilleggssak

Endret representasjon for Høyre i komiteene Høyres forslag Høyres forslag til vedtak
105/12 Permisjonssøknad fra Saera Khan (A) Se innkalling  
104/12

 
Søknad om servering - skjenkebevilling eierskifte ved Ocean Cafe Bar, Tronheimsveien 20 

Saksfremlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag
103/12


 
Søknad om skjenkebevilling, Qadis, ny, Thorvald Meyers gate 81 – Oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen 

Saksfremlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

 
102/12
 
Treningsapparater i sofienbergparken – Tilbud om gave 

Saksfremlegg med vedtak i OMK 

Saksfremlegg

Gympark 

Suveren Rørmøbelfabrikk

Nordplay

Søknad om utendørs treningspark
 

Bydelsdirektørens forslag

Vedtak i OMK

101/12


 
Høring: Videreføring av sentral bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo kommune 

Saksfremlegg med vedtak i OMK

Saksfremlegg

Bydelsdirektørens anbefaling og vedtak i OMK
100/12

 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka 

Saksfremlegg med vedtak i HSK

Saksfremlegg 

Høringsuttalelsene samlet

Brev fra Blå, innkommet etter fristen

 
99/12

 
Handlingsplan for reduksjon av klimagasser 2012 – 2015
 

Forslag fra Høyre

Saksfremlegg med komiteenes og MDGs endringsforslag

Saksfremlegg 

Endringsforslag MDG

Høyres forslag til vedtak
98/12 
Handlingsplan for trygghetsskapende tiltak 2012 – 2015 


 

Saksfremlegg  med komiteenes endringsforslag

Saksfremlegg

 
97/12


 
Årsregnskap 2011 for private institusjoner – Bassengdrift Sofienbergsenteret – Produksjon - Utsatt sak fra 21. juni 2012  Saksfremlegg


 
Bydelsdirektørens forslag
96/12
 
Økonomirapportering per 31. juli 2012 Saksfremlegg 
 
Bydelsdirektørens forslag
95/12
 
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 12. september 2012  Protokoll
 
 
94/12
 
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 11. september 2012 Protokoll
 
 
93/12
 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 3. september 2012  Protokoll 
 
 
92/12
 
Protokoll fra møte i eldrerådet 10. september 2012  Protokoll
 
 
91/12
 
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 5. september 2012  Protokoll
 
 
90/12
 
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 4. september 2012 

Forslag fra Høyre

Protokoll

Høyres forslag til vedtak
89/12
 
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 3. september 2012  Protokoll
 
 
88/12
 
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 21. juni 2012 Protokoll
 
 

Saker til behandling i bydelsutvalget 21. juni

Innkalling
 
Samlefil
 
Informasjonssaker
 
Protokoll
 
Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Forslag til sak Endret representasjon i komiteene og rådet for funksjonshemmede for A  Forslag fra AP APs forslag
Forslag til sak Markveien som gå- og sykkelgate Forslag fra A og SV A og SVs forslag
85/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Vulkan arena, Maridalsveien 17 a Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegning
Bydelsdirektørens forslag
84/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Smelteverket Vulkan, Maridalsveien 17 a Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegning
Bydelsdirektørens forslag
83/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Delikatysk, Maridalsveien 17  Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegning
Bydelsdirektørens forslag
82/12 Søknad om skjenke- og serveringsbevilling, ny uteservering, Saray restaurant, Trondheimsveien 10. 

Saksframlegg

Skjenkesøknad

Bydelsdirektørens forslag
81/12 Forslag fra H – endring i bydelsreglementet Forslag fra H

Forslag fra V

Brev fra EST

Utdrag fra kommuneloven
Alle vedtaksforslag

Høyres forslag

Venstres forslag
80/12 Forslag fra H – alternative turnusordninger Forslag fra H

Forslag fra SV
Alle vedtaksforslag

Høyres forslag

Forslag fra SV
79/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, I Kongens hage, Vulkan, Maridalsveien
13 -17
Saksframlegg

Skjenkesøknad
Bydelsdirektørens forslag
78/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Creperie de Mari, Thorvald Meyers gate 63 - 67  Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegning
Bydelsdirektørens forslag
77/12 Søknad om skjenkebevilling, ny, Tines kjøkken, Vulkan, Maridalsveien 17 A Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegninger
Bydelsdirektørens forslag
76/12 Søknad om skjenkebevilling, ny, Hotel Havanna, Mathallen Vulkan, Maridalsveien 17 A Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegninger
Bydelsdirektørens forslag
75/12 Søknad om skjenkebevilling, ny, Grünerløkka brygghus, Mathallen, Vulkan, Maridalsveien 17 A Saksframlegg

Skjenkesøknad

Tegninger
Bydelsdirektørens forslag
74/12 Videreføring av forsøksordning med lokale skjenkebestemmelser Saksframlegg

Brev fra Næringsetaten
Bydelsdirektørens forslag
73/12 Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser ved søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved ferieavvikling sommeren 2012 Saksframlegg

Brev fra Næringsetaten
Bydelsdirektørens forslag
72/12 Sommerfullmakt: Delegasjon av myndighet til å behandle saker i henhold til retningslinjer for bruk av bydelens parker sommeren 2012 Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag
71/12 Årsregnskap 2011 for private institusjoner Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag
70/12 Overføring fra budsjett for økonomisk sosialhjelp til driftsramme – prosjekt arbeidsavklaringspenger (AAP) Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag
69/12 Disponering av mindreforbruk 2011 Saksframlegg

Fremdriftsplan vannanlegg

Forslag fra MDG

Forslag fra F

Forslag fra V

Alle vedtaksforslag

Bydelsdirektørens
forslag

Forslag fra MDG

Forslag fra F

Forslag fra V

68/12 Tertialrapportering per 1. tertial 2012 Saksframlegg

Tertialrapport 

Tertialstatistikk
Bydelsdirektørens forslag
67/12 Økonomirapportering per 30. april 2012 Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag
66/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 13. juni 2012 Protokoll  
65/12 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 12. juni 2012 Protokoll  
64/12 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 11. juni 2012 Protokoll  
63/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 11. juni 2012 Protokoll  
62/12 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 6. juni 2012 Protokoll  
61/12 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 5. juni 2012 Protokoll  
60/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 4. juni 2012 Protokoll  
59/12 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 3. mai 2012 Protokoll Bydelsdirektørens forslag
58/12 Sak avgjort ved skriftlig behandling:

Ny leiekontrakt for Barneverntjenesten og Gateteamet i Bydel Grünerløkka
Saksframlegg Protokoll

Delprotokoll fra møte i AMU og MBU


Saker til behandling i bydelsutvalget 3. mai

Innkalling Informasjonssaker Protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Bemerkninger / forslag fra partiene
Forslag til sak Skjenkeløyve på Olaf Ryes plass   Forslag fra H
57/12 Indre T-banering   Endret forslag fra H

Forslag fra SV

Forslag fra H
56/12 Forslag fra H – valg av ny representant i tilsynsutvalget til tilsynsutvalg for Sofienberghjemmet og Hjemmetjenestene    
55/12 Forslag fra V – endret vararepresentasjon i komiteer og driftsstyret Sinsen skole    
54/12 Forslag fra MDG – ny varasammensetning i helse- og sosialkomiteen   Forslag fra MDG
53/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling – eierskifte, Efesos tyrkisk, Hausmanns gate 8 k Saksframlegg

Søknad
 
52/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling – eierskifte, Kafe Transformator, Hausmanns gate 16 Saksframlegg

Søknad
 
51/12 Søknad om serverings - og skjenkebevilling – eierskifte, Cafe Con Bar, Brugata 11 Saksframlegg

Søknad
 
50/12 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling, Barramon, Maridalsveien 13-17. Saksframlegg

Søknad
Forslag fra R
49/12 Kultur- og markedsdager 2012 – søknad om avholdelse av 2 tivoli i Sofienbergparken – oversendt sak fra oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Saksframlegg

Merknader til søknad
 
 
48/12 Søknad om bruksendring Thorvald Meyers gate 38 – oversendt sak fra byutviklingskomiteen Saksframlegg

Søknad bruksendring

Tegninger

Brev fra Grünerløkka seniorsenter
 
47/12 Nytt valgoppgjør til Grünerløkka bydelsutvalg for Venstre – oppdatering   Fra V
46/12 Elektroniske sakspapirer Saksframlegg

Forslag til oppsett på nettsidene
 
45/12 Høring: Utkast til Folkehelseplan 2013 - 2016 Saksframlegg

Forslag til plan
Forslag fra R
44/12 Handlingsplan for universell utforming 2012 – 2014 Bydelsdirektørens reviderte utkast

Saksframlegg - m. behandling i komiteer og råd

Saksframlegg
Forslag fra V

Forslag fra R
43/12 Økonomirapportering per 31. mars 2012 Økonomirapport  
42/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 25. april 2012 Protokoll  
41/12 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 24. april 2012 Protokoll  
40/12 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 23. april 2012 Protokoll  
39/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 23. april 2012 Protokoll  
38/12 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 18. april 2012 Protokoll  
37/12 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 17. april 2012 Protokoll  
36/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 16. april 2012 Protokoll  
35/12 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 22. mars 2012 Protokoll  

Saker til behandling i bydelsutvalget 22. mars 

Endelig innkalling

Informasjonssak

Saksdokumenter
samlet

Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Bemerkninger / forslag fra partiene
34/12 Den palestinske teltleieren foran Jacob kirke   Forslag fra SV

Forslag fra Venstre
33/12 Midgardsormen – forslag fra SV Tidligere behandling i BUK Forslag fra SV
32/12 Søknad fra leietaker av Birkelunden til søndagsmarkedet om å utvide leiearealet Saksframlegg

Saksframlegg fra møte i OMK 31.05.11

Protokoll fra møte i OMK 31.05.11
Forslag fra Høyre
31/12 Endring i lokal skjenkeforskrift Saksframlegg  
30/12 Stemmerettsjubileet 2013 Stemmerettsjubileet  
29/12 Referat fra startmøte budsjettoppfølging 2012 – Bydel Grünerløkka Referat  
28/12 Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste – ny lovgivning for barnehagene Saksframlegg

NOU 2012:1
Endringsforslag fra SV og Venstre
27/12 Budsjettjustering 2012 – kjøp/salg hjemmetjenester internt i bydelen Saksframlegg  
26/12 Økonomirapportering per 29. mars 2012 Saksframlegg  
25/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 14. mars 2012 Protokoll  
24/12 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 12. mars 2012 Protokoll  
23/12 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mars 2012 Protokoll  
22/12 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 6. mars 2012 Protokoll  
21/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 5. mars 2012 Protokoll  
20/12 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. februar 2012 Protokoll  


Saker til behandling i bydelsutvalget 16. februar kl. 18.00

Endelig innkalling

Innkalling

Informasjonssaker

 

Saksdokumenter samlet

 

Protokoll

 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Bemerkninger / forslag fra partiene
19/12 Nytt valgoppgjør til Grünerløkka bydelsutvalg for Venstre Forespørsel fra V  
18/12 Søknad om skjenkebevilling ved eierskifte – Rye’s cafe og bar, Thorvald Meyers gate 59 – oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen Saksframlegg

Søknad

Byrådssak 1121/08
Fra Rødt
17/12 Navnsetting av plasser i forbindelse med tidligere Schous bryggeri Saksframlegg

Brev fra KLP eiendom
 
16/12 Budsjettjustering 2012 – driftsmidler Oslo-piloten Saksframlegg  
15/12 Olav Hegnas vei – klage over plan- og bygningsetatens avslag på søknad om deling – dispensasjon fra reguleringsplan – oversendt sak fra byutviklingskomiteen Saksframlegg

Plan- og bygningsetatens innstilling
 
14/12 Strategisk plan 2012 - 2015 Saksframlegg m. behandling i råd og utvalg

Forslag Strategisk plan
Fra FrP

Fra Venstre
13/12 Søknad om permisjon – Sunniva Pettersen Eidsvoll (SV)    
12/12 Kommunal plan for idrett – prioritering av forslag til nye idrettsanlegg Saksframlegg

Invitasjon fra Bymiljøetaten
 
11/12 Delegasjon av myndighet til å inngå husleiekontrakter Saksframlegg Fra  Rødt
10/12 Tilsynsutvalg Lille Tøyen sykehjem og Lilleborg sykehjem Saksframlegg  
9/12 Årsberetning og årsstatistikk 2011 for Bydel Grünerløkka Saksframlegg

Årsberetning 2011

Årsstatistikk 2011
 
8/12 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8. februar 2012 Protokoll  
7/12 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 7. februar 2012 Protokoll  
6/12 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 6. februar 2012 Protokoll  
5/12 Protokoll fra møte i eldrerådet 6. februar 2012 Protokoll  
4/12 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 1. februar 2012 Protokoll  
3/12 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31. januar 2012 Protokoll  
2/12 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. januar 2012 Protokoll  
1/12 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15. desember 2011 Protokoll