Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 15. november

Saker til behandling
 
ER
05.11
RFF
06.11
BUR
06.11
KNK
07.11
BUK
08.11
HOS
08.11
AU
12.11
BU
15.11
BU-sak 12/99
Økonomioppfølging pr. 30.09.12
      X X X X X
BU-sak 12/100
Barnehager, friluft og natur
    X   X   X X

BU-sak 12/101
Forebygging og hindring av homofobi og mobbing av lesbiske, homofile og transpersoner

    X   X     X
BU-sak 12/102
Behovet for fritidstilbud til barn og unge i bydelen
(VB5-2011, VB4, VB5, VB9) 
    X   X     X
BU-sak 12/103
Orientering om sommertilbud 2012
    X   X     X

BU-sak 12/104
Gratis skolefrokost 

    X   X X X X
BU-sak 12/105
Barnehager-kveldsåpent 
        X   X X
BU-sak 12/106
VB 8 Idrett for inkludering og folkehelse - del II
    X X X X   X

BU-sak 12/107
Organisering av psykisk helsearbeid i bydel Sagene   

  X       X   X
BU-sak 12/108
Ventetid for tildelt sykehjemsplass for bydelens beboere  
X X       X X X
BU-sak 12/109
Beboerparkering
      X       X
BU-sak 12/110
VK 13 - Kultur i parkene
      X       X
BU-sak 12/111
VK1 Kulturapp
      X       X
BU-sak 12/112
VK 5 – Miljøfyrtårnsertfisering
      X       X
BU-sak 12/113
VK5 pkt Opprustning Drøbakgate
      X       X
BU-sak 12/114
Bruksundersøkelser Sagene samfunnshus   
      X       X

BU-sak 12/115
VK 9 - Opprusting av parker inkludert kildesortering av søppel

      X       X

BU-sak 12/116
VA4: Oljefri bydel

      X       X

BU-sak 12/117
Informasjon om bruksendring i Vogts gate 66 /
Sandakerveien 35

      X       X

BU-sak 12/118
Forslag til møteplan 1. halvår 2013

            X X

BU-sak 12/119
Søknad om fritak fra verv som varamedlem i
Helse- og sosialkomiteen 

            X X

 

Til politiske møter 2. halvår 2012