Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Sakskart Ullern bydelsutvalg 12.02.2015

Protokoll fra Ullern bydelsutvalgs møte 12.02.2015
Protokollen godkjennes endelig i komiteens møte 16.04.2015
Møtet holdes i Hoffsveien 48 og starter kl 1800 med åpen halvtime
Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch

 

Saksnr Tittel (saksfremlegg) Vedlegg
PS 15/1 Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 12.02.2015 X
PS 15/2 Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 18.12.2014 X
PS 15/3 Årsmelding og regnskap 2014 - Bydel Ullern X
OS 15/1 Årsstatistikk 2014 - Bydel Ullern X
PS 15/4 FO3 - opprettelse av prosjekt hverdagsrehabilitering i Bydel Ullern   
PS 15/5 Søknad om bevilling - De 3 stuer AS, Silurveien 2 X
PS 15/6 Rapport fra tilsynsbesøk Kajalund sykehjem 23.10.2014 X
PS 15/7 Protokoll fra tilsynsbesøk Silurveien sykehjem 23.10.2014 X
PS 15/8 Rapport fra tilsynsbesøk Smestadhjemmet 07.11.2014 X
PS 15/9 Rapport fra tilsynsbesøk Casinetto aktivitetssenter 20.11.2014 X
PS 15/10 Rapport fra tilsynsbesøk Kajalund sykehjem 20.11.2014 X
PS 15/11 Rapport fra tilsynsbesøk Silurveien sykehjem 20.11.2014 X
PS 15/12 Årsrapport 2014 fra tilsynsutvalget for Smestadhjemmet, Madserud sykehjem og Øvre Skogvei bolig  X
PS 15/13 Årsmelding 2014 fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern X
PS 15/14 Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall X
PS 15/15 Uttalelse til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig høring X
PS 15/16 Lilleakerveien 26 mfl - Mustad nord - oppstart endring av reguleringsplan felt B2 og B3 X
PS 15/17 Jarlsborgveien 2 - uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid X
PS 15/18 Guvernørens vei 7 - uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid X
PS 15/19 Uttalelse til utkast til klima- og energistrategi for Oslo

X
X

PS 15/20 Montebelloveien 11 mfl - uttalelse til gjenopptatt planarbeid X
PS 15/21 Del av Montebelloveien 24 mfl og del av Noreveien - uttalelse til planforslag - offentlig ettersyn X
PS 15/22 Trafikksikring ved og rundt Smestad skole X
PS 15/23 Hastighetsbegrensning i Lilleakerveien - Ullernchausseen mellom Lysaker og Vækerøveien X
OS 15/2 Referat fra arbeidsutvalgets møte 02.02.2015 X