Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2011 > Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen 2011

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 2011

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at
Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes
ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i møte 29. november kl. 18:30

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll) 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
28/11 Møteplan 2012 Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Se innkalling

27/11 Budsjett 2012 Bydelsdirektørens budsjettforslag
26/11 Prioritering av søknader om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Vedlegg
25/11 Revidering av retningslinjer for utleie av bydelens parker Saksfremlegg
24/11 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 11. oktober 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 11. oktober kl. 17.00.

Protokoll  
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
22/11 Sommerfullmakt: Erfaringer med delegert myndighet til å behandle søknader om utleie av bydelens parker ved ferieavvikling sommeren 2011

Se innkalling

21/11 Strategisk plan 2009-2011 - Evaluering Ikke ferdigbehandlet
20/11 Omdisponering av midler avsatt til banedekke på Kuba Se innkalling
19/11 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 31. mai 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 30. august
Møtet er avlyst pga. få saker til behandling

Saker til behandling i møte 31. mai kl. 17.00.

Protokoll  
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
18/11 Tertialrapportering per 1. tertial 2011

Vedlegg 1
Vedlegg 2

17/11 Budsjettjustering

Saksfremlegg
Vedlegg

16/11 Kuba - oppgradering av fotballbanen Behandles som del av sak 17/11
15/11 Birkelunden - ønsket utvidelse av leieareal til brukt- og krambumarked Se innkalling
14/11 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29. mars 2011 Protokoll

 

Saker til behandling i møte 29. mars kl. 17.00

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Vedlegg
12/11 Frivillighetsmidler

Innstilling
Vedlegg

11/11 Prioritering av søknader om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Vedlegg
Se også innkalling

10/11  Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 22. februar 2011  Protokoll

Saker til behandling i møte 22. februar kl. 17.00

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
09/11 Årsberetning og årsstatistikk 2010 for Bydel Grünerløkka Årsberetning
Årsstatistikk
08/11 Tildeling av arrangementer i bydelens parker og plasser 2011 Oversikt over søkere
Se også innkalling
07/11 Søknad om tilskudd til kultur- og samfunnshus fra Hovin borettslag Søknad
Se også innkalling
06/11 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 25. januar 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 25. januar kl. 17.00.

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
05/11 Navnsetting av ny skole i Frydenbergveien 48  
04/11 Boligsosial handlingsplan Handlingsplan
03/11 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Handlingsplan
Se også innkalling
02/11 Orienteringssak – utlysning av konkurranse for tildeling av arrangementer i bydelens parker og plasser 2011 Vedlegg
Se også innkalling
01/11 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 30. november 2010 Protokoll