Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2011 > Byutviklingskomiteen 2011

Byutviklingskomiteen 2011

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at
Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned
gratis fra www.adobe.no

Saker til behandling i møte 28. november

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
Tilleggskart
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
43/11 Møteplan Byutviklingskomiteen

Se innkalling

42/11 Budsjett 2012 Bydelsdirektørens budsjettforslag
41/11 Universell utforming - Bydelens handlingsplan 2009-2011 - evaluering (Sak oversendt fra Bydelsutvalget)

Se innkalling

40/11 Byggesak - Dælenenggata 23 - uttalelse fra Bydelen

Vedlegg

39/11 Brugata 3A  Søknad om bruksendring til uttalelse

Vedlegg

38/11 Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt utstillingsvekstshus til uttalelse Vedlegg
37/11 Protokoll fra møte i Byutviklingskomiteen 10. oktober 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 10. oktober

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
35/11 Universell utforming - Bydelens handlingsplan 2009-2011 - evaluering

Se innkalling

34/11 Strategisk plan - Evaluering

Ikke ferdigbehandlet

33/11 Anmodning om forhåndsuttalelse til søknad om bruksendring for Brenneriveien 5

Vedlegg

32/11 Offentlig ettersyn av planstrategi og planprogram for Kommuneplan 2013-2030

Vedlegg

31/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 29. august 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 29. august

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
29/11 Københavngata 10 - Detaljregulering til offentlig ettersyn

Vedlegg

28/11 Thorvald Meyers gate 45 - Bruksendring til servering

Vedlegg

27/11 Trondheimsveien 111c - Bruksendring fra næringslokale/forretning til serveringssted

Vedlegg 1
Vedlegg 2

26/11 Lørensvingen - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning

Vedlegg

25/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 30. mai 2011 Protokoll


Saker til behandling i møte 30. mai

Protokoll
Innkalling (Oppdatert 30.05.2011)

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
24/11 Tertialrapportering pr. 1. tertial 2011

Vedlegg 1
Vedlegg 2

23/11 Budsjettjustering

Saksfremlegg Vedlegg

22/11 Forslag til normer for felles leke- og uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo

Vedlegg
Se også innkalling

21/11 Utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo kommune

Vedlegg
Se også innkalling

20/11 Beboerparkering i Oslo

Vedlegg
Se også innkalling

19/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 2. mai 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 2. mai

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
18/11 Forslag til detaljregulering til offentlig ettersyn - Sinsenveien 51-53 Vedlegg
Se også innkalling
17/11 Oppstart av detaljregulering - Biskop Gunnerus' gate 14B Vedlegg
Se også innkalling
16/11 Detaljregulering til offentlig ettersyn - Gang-/sykkelbro over Grenseveien mellom Ensjø og Hovinområdet Vedlegg
Se også innkalling
15/11 Forslag til detaljregulering til offentlig ettersyn - Midgardsormen Vedlegg
Se også innkalling
14/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. mars 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 28. mars

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
14/11 Henvendelse fra Hasle FAU / aksjon Økernveien vedr. skolevei, Hasle skole Vedlegg
Se også innkalling
13/11 Forslag til nye gate- og plassnavn i Bydel Grünerløkka Vedlegg
Se også innkalling
12/11 Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning - Lørensvingen - Økern, Løren, Sinsen - ny T-banestrekning med ny Løren stasjon til offentlig ettersyn Vedlegg
Se også innkalling
11/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. februar 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 21. februar

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
10/11 Anmodning og forhåndsuttalelse ved bruksendring fra næringsvirksomhet til kafévirksomhet i Nordregate 18 Dokument
09/11 Årsberetning og årsstatistikk 2010 for Bydel Grünerløkka Årsberetning
Årsstatistikk
08/11 Gnr 228 bnr 179 - Markveien 35 a-c - bruks og fasadendring - treningssenter - anmodning om uttalelse Saksdokumenter
Se også innkalling
07/11 Gnr 124 bnr 26,4 og gnr 127 bnr 5 og 18 m.fl - Haslevangen 16-18 - forslag til detaljregulering - begrenset høring av endringer Saksdokumenter
Se også innkalling
06/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 24. januar 2010 ProtokollSaker til behandling i møte 24. januar

Protokoll
Innkalling

 

Saksnr Sakstittel Saksdokumenter
05/11 Øvre gate 5 – 7 og Korsgata 5, Grünerløkka forslag til detaljregulering
ny høring vedrørende nytt reguleringsformål (bolig) i
bygningen mot Akerselva
Vedlegg
04/11 Utvidet møteplan 2011 Se innkalling
03/11 Idèdugnad Prinds Christian August Minde Vedlegg
Se også innkalling
02/11 Planforslag til offentlig ettersyn – detaljregulering Marselis’ gate 1 B m. fl Vedlegg
Se også innkalling
01/11 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 29. november 2010 Protokoll