Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet 2011

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at
Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes
ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i møte 5. desember kl. 09.30

Protokoll (Det tas forbehold om endringer i endelig protokoll)
InnkallingSaksnummer Sakstittel Saksdokumenter
43/11 Møteplan for eldrerådet 2012 Se innkalling
42/11 Bydelsdirektørens budsjettforslag 2012  Budsjettforslag
41/11 Oppnevning av representanter til tilsynsutvalgene Se innkalling
40/11 Valg av leder og nestleder i eldrerådet Se innkalling
39/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 17. oktober 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 17. oktober kl. 09.30

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
38/11 Universell utforming – bydelens handlingsplan 2009-2011 - evaluering Evaluering
37/11 Lokale svømmehaller i bydelene Brev
36/11 Tertialrapport nr. 2/2011 fra Grünerløkka seniorsenter Rapport
35/11 Protokoll fra møte i Eldrerådet 5. september 2011 Protokoll


Saker til behandling i møte 5. september kl. 09.30

Protokoll 
Innkalling
 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
34/11 Oppnevning av nytt sentralt eldreråd Saksdokument
33/11 Evaluering av Parkdagen i Birkelunden 12. juni 2011  
32/11 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn på Paulus sykhjem 25. mai 2011 Tilsynsrapport
31/11 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn på Grünerløkka sykehjem 24. mai 2011 Tilsynsrapport
30/11 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn på Sofienberghjemmet 27. april 2011 Tilsynsrapport
29/11 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn på Lille Tøyen sykehjem 27. april 2011 Tilsynsrapport
28/11 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn på Grünerløkka sykehjem 17. mars 2011 Tilsynsrapport
27/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 6. juni 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 6. juni kl. 09.30

Protokoll 
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
26/11 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Paulus sykehjem 14.03.11 Tilsynsrapport
25/11 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Lille Tøyen sykehjem 23.01.11  Tilsynsrapport
24/11 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Sofienberghjemmet 16.11.10 Tilsynsrapport
23/11 Årsrapport 2010 - Tilsnsutvlaget for Paulus sykehjem Årsrapport
22/11 Årsrapport 2010 - Tilsynsutvalget for Grünerløkka sykehjem Årsrapport
21/11 Årsmelding Grünerløkka seniorsenter Årsmelding
20/11 Årsberetning Sinsen eldresenter Årsberetning
19/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 4. april  Protokoll


Saker til behandling i møte 4. april kl. 09.30 

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
18/11 Valg av ny leder og nestleder i eldrerådet for inneværende valgperiode Se innkalling
17/11 Endret representasjon fra eldrerådet i tilsynsutvalg Se innkalling
16/11 Henvendelse fra eldrerådet i Bydel St. Hanshaugen – ”Gi oss eldreombudet tilbake" Henvendelse
15/11 Rapport fra tilsynsbesøk ved Sofienbergsenteret 09.01.11 Rapport
14/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 28. februar 2011 Protokoll


Saker til behandling i møte 28. februar kl. 09.30

Protokoll
Innkalling 
 

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
13/11 Budsjett 2011 - disponering av midler (eldremilliarden) tildelt gjennom budsjettforliket Se innkalling
12/11 Årsmelding fra Engelsborg eldresenter 2010 Årsmelding
11/11 Tilsynsrapport fra Grünerløkka sykehjem anmeldt tilsyn 14,12,10 Tilsynsrapport
10/11 Protokoll fra møte i eldrerådet 31. januar 2011 Protokoll

Saker til behandling i møte 31.januar kl. 09.30. 

Protokoll
Innkalling

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter
09/11 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Handlingsplan
08/11 Boligsosial handlingsplan Handlingsplan 2011 - 2014
07/11 Fokus og prioritet i 2011, samarbeid med det sentrale eldrerådet Dokument
06/11 Fastsettelse av husleie i eldreboliger, svar fra det sentrale eldrerådet Dokument
05/11 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Paulus sykehjem 13.12.10 Tilsynsrapport
04/11 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved Paulus sykehjem 13.10.10 Tilsynsrapport
03/11 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk ved hjemmesykepleien 26.05.10 Tilsynsrapport
02/11 Tilsynsrapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Lille Tøyen sykehjem 26.10.10 Tilsynsrapport
01/11 Protokoll fra møtet i eldrerådet 6. desember 2011 Protokoll