Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Mandat for Byutviklingskomiteen


Komiteen består av 9 medlemmer, inklusiv leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert.

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter plan- og bygningsloven og saker vedrørende samferdsel.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Plan- og bygningsloven, i prinsipielle saker som større regulerings- og plansaker, inklusive forsøket med klagebehandling i byggesaker
  • I større og prinsipielle saker som vedrører samferdsel

Møtene i komiteen er åpne for alle interesserte, og starter alltid med åpen halvtime, hvor den som ønsker det kan legge fram sin sak for de folkevalgte.