Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådets mandat

Eldrerådet er rådgivende organ overfor bydelsutvalget.

Velges ved flertallsvalg av bydelsutvalget. Hvert eldresenter innstiller på to medlemmer og varamedlemmer.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder. Bydelsutvalget skal være representert i rådet.