Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Mandat for Helse- og sosialkomiteen

Komiteen består av 9 medlemmer, inklusiv leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert.

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale og sysselsettingsspørsmål.

Komiteen har innstillingsmyndighet i salgs- og skjenkebevillingssaker.

Komiteen skal behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget
  • Kvalifiseringstiltak
  • Økonomiske boligvirkemidler
  • Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun