Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Mandat for Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Komiteen består av 9 medlemmer, inklusiv leder/nestleder, med varamedlemmer. Alle partigruppene er representert.

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, klima- og miljøsaker - eksklusiv samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven – kultur, idrett og frivillighet.

Komiteen skal fordele frivillighetsmidler.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
  • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse