Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Mandat for Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede er rådgivende organ overfor bydelsutvalget.

Oppnevnes av bydelsutvalget, som også velger leder og nestleder. De funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i rådet.

Alle bydelene i Oslo har et Råd for funksjonshemmede. Disse rådene skal forespørres og høres når det gjelder saker som angår oss. Rådet skal sette saker som er særlig viktige for funksjonshemmede på det politiske kartet, og være en pådriver for gode løsninger i praksis.

I utgangspunktet tar ikke rådet opp enkeltsaker, men primære saker av prinsipiell karakter som berører alle funksjonshemmede som gruppe, som for eksempel tilgjengelighet, antidiskriminering o.l.

Alle rådsmøter begynner med åpen halvtime, der alle kan komme og stille spørsmål eller reise en sak for rådets medlemmer.