Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2013 > Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede 2013

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

 

Saker til behandling 03. desember 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
11/13 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 Budsjettforslag Bydelsdirektørens forslag til vedtak
10/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 22. oktober 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling 22. oktober 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
09/13 Evaluering av handlingsplan for universell utforming 2012-2014 Handlingsplan for universell utforming 2012-2014  
08/13 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
07/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 11. juni 2013 Protokoll  

 

Møtet i rådet for funksjonshemmede 10. september 2013 er avlyst grunnet få saker. 

 

Saker til behandling 11. juni 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
06/13 Disponering av mindreforbruk 2012

Saksframlegg

Økonomirapport

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
05/13 Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
04/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 23. april 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling 23. april 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
03/13 Høringsuttalelse - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven- rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse
02/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 12. mars 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling 12. mars 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
01/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 04. desember 2012 Protokoll*  

 

Møtet i rådet for funksjonshemmede 5. februar 2013 er avlyst grunnet få saker. 

 

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak