Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Eldrerådet 2013

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

 

 Saker til behandlig på møte 02. desember 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

 *med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
30/13 Fortau - løse plater og hull samt gatebelysning på Grünerløkka    
29/13 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 Budsjettforslag Bydelsdirektørens forslag til vedtak
28/13 Tilsynsrapport - Omsorg+ 23.10.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Hjemmetjenesten

 
27/13 Tilsynsrapport - Grünerløkka sykehjm 01.10.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
26/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 21. oktober 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling 21. oktober 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

  *med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
25/13 Telefontilgang hjemmetjenesten    
24/13 Tilgjengeglighet til Grünerløkka sykehjem    
23/13 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
22/13 Paulus sykehjem - tilsynsrapport 18.04.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
21/13 Sofienberghjemmet - tilsynsrapport 04.06.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
20/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 09. september 2013 Protokoll  

 

 Saker til behandling 09. september 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

 *med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
19/13 Evaluering av parkdag i Birkelunden 25. august 2013    
18/13 Brukerutvalg ved Lovisenberg Diakonale Sykehus    
17/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 10. juni 2013 Protokoll  

 

 Saker til behandling 10. juni 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

  *med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
16/13 Disponering av mindreforbruk 2012

Saksframlegg

Økonomirapport

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
15/13 Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
14/13 Sofienbergsenteret - tilsynsrapport 30.01.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
13/13 Lilleborg sykehjem -  tilsynsrapport 07.02.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
12/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 22. april 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 22. april 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

  *med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
11/13 Invitasjon til representasjon i brukerutvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Saksdokument  
10/13 Sofienberghjemmet - tilsynsrapport 30.10.2012

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
09/13 Lille Tøyen sykehjem - tilsynsrapport 13.03.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
08/13 Lilleborg sykehjem - tilsynsrapport 13.03.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
07/13 Høringsuttalelse - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven- rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse
06/13 Lille Tøyen sykehjem - tilsynsrapport 07.02.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
05/13 Paulus sykehjem - tilsynsrapport 10.01.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
04/13 Grünerløkka sykehjem - tilsynsrapport 10.01.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
03/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 11. mars 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 11. mars 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

 *med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
02/13 Parkdag i Birkelunden august 2013    
01/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 03. desember 2012 Protokoll  

 

Møtet i eldrerådet 04. februar 2013 er avlyst grunnet få saker

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endring i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak