Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byutviklingskomiteen

 Saker til behandling i byutviklingskomiteen 25. november 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*
   

Oppstartsmøter:

* Protokoll med forbehold om godkjenning i neste møte
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
47/13 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 Budsjettforslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

46/13 Marstrandgata 10 - Oppstart av detaljregulering

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

45/13 Flerbrukshall på Dælenenga - Gjenopptakelse av reguleringsarbeid

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

44/13 Helgesensgate 44 - Bruksendring

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
43/13 Korsgata 25 - Søknadspliktig endring av godkjent uteservering

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
42/13 Peter Møllers vei 15 - Oppstart av reguleringsarbeid 

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
41/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 14. oktober 2013 Protokoll  

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 14. oktober 2013

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Protokoll
   

Oppstartsmøter: Peter Møllers vei 15

 
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
40/13 Infrastruktur på Lørenområdet Saksframlegg  
39/13 Oppstartsmøte Thorvald Meyers gate 66-68

Saksframlegg

Bestilling av oppstartsmøte

Illustrasjoner

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
38/13 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
37/13 Anmodning om uttalelse Thorvald Meyers gate 89 - Bruksendring

Saksframlegg

Anmodning om uttalelse

Beskrivelse

Søknadspapirer sendt PBE

Illustrasjoner

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
36/13 Anmodning om uttalelse Brugata 19 - Uteareal mot Akerselva

Saksframlegg

Anmodning om uttalelse  

Illustrasjoner

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
35/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 2. september 2013 Protokoll  

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 2. september 2013

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Ny planprosess PBE

Oppstartsmøter: 

Protokoll*

*Med forbehold om godkjenning i neste møte.

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
34/13 Forslag fra Rødt om navnsetting av nye gatenavn Saksdokumenter Rødts forslag
  Anmodning om uttalelse Areal mellom Akerselva og Brugata 19 Saksdokumenter  
  Konseptvalgutredning nytt regjeringskvartal - Oslo kommune avgir uttalelse Saksdokumenter  
33/13 Innstilling fra idéutvalget for Akerselva - forslag fra Per Østvold

Saksframlegg

Innstilling fra idéutvalget

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
32/13 Forslag til detaljregulering Lørenveien 55-65 planforslag til offentlig ettersyn

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag

Fremskrittspartiets forslag

31/13 Saker behandlet på sommerfullmakt sommeren 2013

Saksframlegg

Uttalelser fra bydelen etter behandling på sommerfullmakt

Saksdokumenter brakkerigg Thorvald Meyers gate

Saksdokumenter bruksendring Markveien 34

Saksdokumenter endring i skilt- og reklameplan for Oslo

Saksdokumenter salg av Rathkesgate 13

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 

30/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 24. juni 2013

Protokoll

 

 Saker til behandling i byutviklingskomiteen 24. juni 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*
* Med forbehold om godkjenning i neste BUK
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
29/13 Forslag til ny sak fra Høyre Omregulering av Grünersgate  
28/13 Klagesak Korsgata 25

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

27/13 Trikk til Tonsenhagen

Saksframlegg

Saksdokumenter

Konsekvensutredning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

26/13 Bestilling av oppstartsmøte Sinsenveien 45 - 49 nyoppføring av boliger

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

25/13 Bestilling av oppstartsmøte Vulkan

Saksframlegg

Saksdokumenter

Merknader til forrige runde i saken

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

24/13 Varsel om oppstart - detaljregulering Lørenfaret 1 - 3

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

23/13 Kunngjøring om offentlig ettersyn -  detaljregulering Sofienberggata 35

Saksframlegg

Tillegg til saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Bydelsdirektørens tilleggsforslag

22/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 3. juni 2013

Protokoll

 

 Saker til behandling i byutviklingskomiteen 3. juni 2013

Innkalling* Samledokument Informasjonssaker Protokoll

*Innkallingen er rettet 28.05.13

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
 

Forslag fra FrP                                        Rathkes plass/ Kirkegårdsgata 7

Forslag fra FrP

Vedlegg Rathkes plass/ Kirkegårdsgata 7 

 
21/13 Oppstartsmøte omregulering fra industri til bolig Brenneriveien 11

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

12/13 Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering  Korsgata, Markveien og Thorvald Meyers Gate

Saksframlegg

Forslag til detaljregulering Korsgata

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

19/13 Kunngjøring om offentlig ettersyn - detaljregulering Fjellgata 30

Saksframlegg

Detaljregulering Fjellgata 30

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

18/13 Disponering av mindreforbruk

Saksframlegg

Økonomirapport per 30. april 2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

17/13 Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport 1 tertial

Tertialstatistikk 1. tertial

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

16/13 Varsel om oppstart av detaljregulering Lørenveien 51 / Lørenvangen 14

Saksframlegg

Varsel om oppstart av detaljregulering

Detaljregulering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

15/13 Kunngjøring om planforslag til offentlig ettersyn - Hovinveien 45 detaljregulering

Saksframlegg

Oversendelse fra PBE

PBEs saksframstilling

Forslagsstillers saksframstilling

Forhåndsuttalelser

Støyutredning

Trafikkanalyse

Ros-analyse

Medisinskfaglig uttalelse

Forslag fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

14/13 Økernveien ved Hasle skole - forslag om opphøyd gangfelt

Saksframlegg

Økernveien v Hasle skoleforslag om opphøyd gangfelt

Kart gangfelt Økernveien

Brev fra Trafikkgruppa Hasle skole FAU

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

13/13 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av boligblokk Hammerfestgata 1

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

12/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 15. april 2013 Protokoll  

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 15. april 2013

 

Innkalling Samledokument*

Informasjonssaker

Protokoll**

*Uten informasjonssaker og Hammerfestgata    **Med forbehold om godkjenning i neste BUK

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
11/13 Klage over Plan- og bygningsetatens rammetillatelse på søknad om oppføring av boligblokk Hammerfestgata 1

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
10/13 Søknad om rammetillatelse Hasleveien 38 - bruksendring av 2. underetasje til forsamlingslokale

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
09/13

Revidert planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering Helgesensgate 63, del av Sofienbergparken og Trondheimsveien 48

Saksframlegg

Forslag til detaljregulering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
08/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 28. januar 2012 Protokoll  

Møte i byutviklingskomiteen 4. mars er avlyst 

Saker til behandling i byutvilklingskomiteen 28. januar 2013

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Detaljregulering Marselis' gate 15

Protokoll*

*Med forbehold om godkjenning i neste BUK

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
07/13 Anmodning om navnsetting av område i bydelen

Saksframlegg

Forespørsel om navnsetting av område i bydelen

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
06/13 Københavngata 11. Anmodning om uttalelse til søknad om å rive gatefasade.

Saksframlegg

Anmodning om uttalelse om søknad om å rive gatefasade

Søknad om dispensasjon og endring av tillatelse

Oversikt over saken fra PBE

Søkers oppsummering av saken

Forenklet redegjørelse fra søker

Notat fra søker

Tilstandsvurdering fra søker

Varsel om skade på fasade

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

05/13 Innspurten, Valle Hovin, Vårerenga stadion mm. Detaljregulering. Planforslag til offentlig ettersyn

Saksframlegg

Kunngjøring om planforslag til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

04/13 Schous Plass - Prospekt over ferdig prosjekt

Saksframlegg

Prosjektbeskrivelse

Kostnadskalkyle

Teknisk plan

Landskapsplan

Snitt

Illustrasjoner

Svar på spørsmål om saksgang

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
03/13 Thorvald Meyers gate 61 - Forslag til detalregulering. Kunngjøring om offentlig ettersyn

Saksframlegg

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Detaljregulering

Plankart

Forhåndsuttalelser

Samrådsinnspill

Forslagsstillers planbeskrivelse

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
02/13 Anmodning om navnsetting av veier på Hasle

Saksframlegg

Anmodning om navnsetting av nye veier på Hasle

Vedtakskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
01/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 26. november 2012 Protokoll