Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2013 > Helse- og sosialkomiteen

Helse- og sosialkomiteen 2013

Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

 

Saker til behandling 27. november 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Innmeldte spørsmål Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggssak Søknad om utvidelse av areal, Smelteverket Vulkan, Maridalsveien 17A

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

100/13 Revidering av åpningstidsforskrift - unntaksbestemmelser Saksdokument Høyres forslag til vedtak
99/13 Sosialt entreprenørskap - komiteens oppfølging Saksdokument Høyres forslag til vedtak
98/13 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014 Budsjettforslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

Merknad fra Rødt

97/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, TT Vulcan, Maridalsveien 15

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

96/13 Søknad om salgsbevilling, Rema 1000 Rosenhoff, Konghellegata 10 

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
95/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Cafe Yamit, Dælenenggata 16

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

94/13 Søknad om innførsel til egen virksomhet, Le Benjamin Bar og Bistro, Søndre gate 6

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

93/13 Tilsynsrapport - Omsorg+ 23.10.2013

Tilsynsrapport

Svar fra hjemmetjenesten i Bydel Grünerløkka

Svar fra Boligbygg

Høyres forslag til vedtak
92/13 Tilsynsrapport - Grünerløkka sykehjem 01.10.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak
91/13 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling, Swashbuckler Markveien, Markveien 46

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

90/13 Søknad om utvidelse av areal, Hotel Havana Mathallen Vulkan, Maridalsveien 17A

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

89/13 Søknad om skjenkebevilling, Øyafestivalen, Tøyenparken, Helgesensgate 90

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Informasjon om Øyafestivalen

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

88/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 16. oktober 2013 Protokoll  

 

 

 Saker til behandling 16. oktober 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
87/13 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
86/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Hawthorn, Markveien 42

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

85/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Akersberget avdeling Vulkan, Maridalsveien 17A

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

84/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Delicatessen Søndre gate, Søndregate 8

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
83/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Mingles, Trondheimsveien 4

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
82/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Pokalen og Vulkan Arena, Maridalsveien 13

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
81/13 Revidering av Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder for bydel Grünerløkka

Saksframlegg

Forskrift

Serverings- og skjenkesteder

Kart over skjenkeblekksprut

Oversikt over klager

Klage fra Torvbakkgata borettslag

Uttalelse fra Syng

Voteringsoversikt

Høyres forslag

Venstres forslag

SVs forslag

Aps forslag

80/13 Sosialt entreprenørskap Saksframlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

79/13 Paulus sykehjem - tilsynsrapport 18.04.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
78/13 Sofienberghjemmet - tilsynsrapport 04.06.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

 
77/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 04. september 2013 Protokoll  

 

 

 Saker til behandling 04. september 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Innmeldte spørsmål Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
76/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Medisinskfaglig uttalelse fra sak 20/13

Saksdokumenter

Klager

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
75/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Monsun Restaurant, Dælenenggata 23

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
74/13 Søknad om salgsbevilling, ny, Vinmonopolet Halse Torg, Grenseveien 50

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
73/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny bevilling/eierskifte, Von Porat/Mathallens Fagarena, Maridalsveien 17A

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
72/13 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Saksframlegg

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

71/13 Saker behandlet på sommerfullmakt - serverings- og skjenkebevillinger 2013

Saksframlegg

Saksdokument

Spørsmål fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
70/13 Klage over bydelsutvalget Grünerløkkas vedtak i sak 100/12: Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i bydel Grünerløkka

Saksframlegg

Saksdokument

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

69/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 05. juni 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling 05. juni 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
68/13 Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg, gatetun

Saksframlegg

Saksdokumenter

Tegning

Forslag fra Frp

Møteleders forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

67/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Kafèen DogA, Hausmannsgate 16

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

66/13 Rapport fra arbeidsgruppen for sosialt entreprenørskap og behandling av forslag

Rapport

Merknad fra Rødt

Høyres forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

65/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Trattoria Popolare, Bettola og Schouskjelleren, Trondheimsveien 2

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

64/13 Sykehjemsbehovsplan - rullering 2014-2024. Utbygging av sykehjem og Omsorg+ i Oslo kommune

Saksframlegg

Saksdokumenter

Forslag fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

63/13 Disponering av mindreforbruk 2012

Saksframlegg

Økonomirapport

Forslag fra Frp

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

62/13 Tertialrapport og statistikk per 1. tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

61/13 Søknad om salgsbevilling, ny, Rema 1000, Christian Kroghs gate 1-11

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

60/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, inne og ute, Creperie de mari, Thorvald Meyers gate 63-67

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

59/13 Søknad om salgsbevilling, ny, CK 39 Dagligvare, Christian Kroghs gate 39

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

58/13 Sofienbergsenteret - tilsynsrapport 30.01.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

57/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Food Republic Vulkan, Maridalsveien 17A

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

 

56/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Pjoltergeist, Fredensborgveien 35

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

55/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny uteservering, Cafe Løkka, Korsgata 31

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

54/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, Alexis, Trondheimsveien 6

Saksframlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

53/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal inne, Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25

Saksframlegg

Søknad

E-post fra Næringsetaten

Medisinskfaglig uttalelse

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

52/13 Lilleborg sykehjem -  tilsynsrapport 07.02.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak

Frps forslag til vedtak

51/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17. april 2013 Protokoll  

 

 

Saker til behandling 17. april 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
50/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Noodlepie, Grunersgate 9

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Oppdatert søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

49/13 Søknad om salgsbevilling, ny, Joker Toftes gate, Toftes gate 12

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
48/13 Sofienberghjemmet - tilsysnrapport 30.10.2012

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak
47/13 Søknad om salgsbevilling, ny, Joker Bergene gård, Københavngata 10

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
46/13 Lille Tøyen sykehjem - tilsynsrapport 13.03.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak
45/13 Lilleborg sykehjem - tilsynsrapport 13.03.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Rødts forslag til merknad

Rødts forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

Kommentar fra tilsynsutvalgets leder

44/13 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling, ved utvidelse av areal inne, Scandic Vulkan, Maridalsveien 13A

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

43/13 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ute, Mucho Mas, Thorvald Meyers gate 36

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

42/13 Høringsuttalelse - Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven- rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse

Frps forslag til høringsuttalelse

41/13 Høringsuttalelse - Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
40/13 Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ute, Hotel Havana, Thorvald Meyers gate 36

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

39/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, Ma Poule Vulkan, Maridalsveien 17A 

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

38/13 Lille Tøyen sykehjem - tilsynsrapport 07.02.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak
37/13 Paulus sykehjem - tilsynsrapport 10.01.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak
36/13 Grünerløkka sykehjem - tilsynsrapport 10.01.2013

Tilsynsrapport

Svar fra Sykehjemsetaten

Høyres forslag til vedtak
35/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Bjørungs Bistro, Olaf Ryes plass 9

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

34/13 Tilsynsutvalg for Omsorg+

Saksframlegg

Forskrift

Bystyresak 409/10

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
33/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 06. mars 2013 Protokoll  

Saker til behandling 06. mars 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
32/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Fru Hagen, Thorvald Meyers gate 40

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
31/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Bistro Brocante, Thorvald Meyers gate 40

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
30/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidelse av areal inne og ny uteservering, Vulkan Sal, Maridalsveien 13

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
29/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Mangiamo, Thorvald Meyers gate 43 A

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
28/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Comedor Ltd, Maridalsveien 17D

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
27/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Sea Sushi Bar, Brugata 3 A

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

26/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Le Monsun Restaurant og Take Away, Dælenenggata 23

Saksframlegg

Nytt saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Merknad fra FRP

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

25/13 Klage over avslag på søknad fra 2 Star AS om utvidet åpnings- og skjenketid inne og ute for Gunsmoke, Seilduksgata 17

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

FRPs forslag til vedtak

24/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Rimi Hausmannsgate, Hausmannsgate 19 A

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

23/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Buffalo, Brugata 1

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
22/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny - utvidelse av areal inne, Villa Paradiso, Olaf Ryes plass 8

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Tegning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

21/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Anker Apartment, Københavngata 10

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

20/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Søknad

Merknad fra FRP

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
19/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Kiwi 487 Trondheimsveien, Trondheimsveien 64

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

18/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Kiwi 540 Rosenhoff, Trondheimsveien 163

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

17/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Kiwi 390 Sannergata, Sannergata 3

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

16/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Kiwi 382 Markveien, Markveien 35 B

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

15/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Petrus Cafe, Helgesens gate 50

Saksframlegg

Medisiniskfaglig uttalelse

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
14/13 Tilsynsutvalg ved Omsorg+

Saksframlegg

Forslag fra Rødt

Forslag fra FRP

Rødts forslag til vedtak

FRPs forslag til vedtak

13/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 30. januar 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling 30. januar 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Forslag til sak fra Rødt Interpellasjon - Omsorg+ Forslag fra Rødt  
11/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Kiwi 489 Gøteborggata, Gøteborggata 31A

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
10/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Kiwi 469 Schous Plass, Trondheimsveien 15

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
09/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Cafe Con Bar, Brugata 11

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
08/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Tammy Sushi Pizza Cafebar, Markveien 57

Saksframlegg 1

Saksframlegg 2

Søknad

Forslag fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

07/13 Søknad om salgsbevilling, ny, Lime Grünerløkka, Thorvald Meyers gate 72-74

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
06/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Strykejernet Kunstskolens kantine, Brenneriveien 9

Saksframlegg

Søknad

Tegning

Saksdokumenter

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

05/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Rema 1000 Løren, Lørenveien 36

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
04/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Kafe Transformator, Hausmannsgate 16

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

03/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Meny Løren, Lørenveien 44

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
02/13 Søknad om salgsbevilling, eierskifte, Rema 1000, Christian Kroghs gate 1-11

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
01/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 28. november 2012 Protokoll