Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2013 > Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen

Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen

Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

Saker til behandling i møte 26. november 2013

Innkalling

Samledokument

 

Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål

Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 30/13 Navnsetting av ny grunnskole på Teglverkstomta

Saksframlegg

Vedlegg brev fra Utdanningsetaten

Vedlegg brev fra byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

Sak 29/13 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 Budsjettforslag  
Sak 28/13 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Saksframlegg

Søknad "Er det plass for meg?"

Vedlegg rundskriv

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 27/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 15.oktober 2013 Protokoll

 

 

 

Saker til behandling i møte 15. oktober 2013

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

 

Innmeldte spørsmål

Spørsmål fra SV

Protokoll*

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 26/13 Definering av hvilke områder som faller inn under "prinsippvedtak om bruk av bydelens parker"

Saksframlegg

Protokollutskrift fra møte i bydelsutvalget 20.06.13

Anleggskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 25/13 Sykefravær i bydelens barnehager Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 24/13 Tertialrapport og tertialstatistikk per 2. tertial 2013 for bydel Grünerløkka

Saksframlegg

Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 23/13 Frivillighetsmidler 2013

Saksframlegg

Søkekriterier

Samlet oversikt

Søknader samlet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Endringsforslag fra SV

Endringsforslag fra R

Sak 22/13 Høring om lovfesting av medvirkning for ungdom

Saksframlegg

Brev fra Kommunal- og regional departementet

Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Høringsnotat

 

Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse

Endringsforslag fra SV

Sak 21/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 03.september 2013 Protokoll Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 26/13 Definering av hvilke områder som faller inn under "prinsippvedtak om bruk av bydelens parker"

Saksframlegg

Protokollutskrift fra møte i bydelsutvalget 20.06.13

Anleggskart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 25/13 Sykefravær i bydelens barnehager Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 24/13 Tertialrapport og tertialstatistikk per 2. tertial 2013 for bydel Grünerløkka

Saksframlegg

Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 23/13 Frivillighetsmidler 2013

Saksframlegg

Søkekriterier

Samlet oversikt

Søknader samlet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Endringsforslag fra SV

Endringsforslag fra R

Sak 22/13 Høring om lovfesting av medvirkning for ungdom

Saksframlegg

Brev fra Kommunal- og regional departementet

Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Høringsnotat

 

Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse

Endringsforslag fra SV

Sak 21/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 03.september 2013 Protokoll Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 

Saker til behandling i møte 03. september 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 20/13 Sommerfullmakt - erfaring med delegert myndighet til å behandle søknader om utleie av bydelens parker ved ferieavvikling sommeren 2013 Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 19/13 Innstilling fra Ideutvalget for Akerselva - forslag fra Per Østvold (SV) og Svein Eilertsen (H) Innstilling Idéutvalgets forslag til vedtak
Sak 18/13 Søknad om leie av del av Birkelunden til serveringsformål - Cafe 33

Saksframlegg

Søknad om leie

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 17/13 Navnsetting av ny grunnskole på Sofienberg

Saksframlegg

Brev fra Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning

Brev fra Utdanningsetaten

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 16/13 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Saksframlegg

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 15/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.juni 2013 Protokoll Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 

Saker til behandling i møte 04. juni 2013

 

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggssak fra Venstre Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet   Forslag fra Venstre
14/13 Sykefravær i bydelens barnehager Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
13/13 Disponering av mindreforbruk 2012

Saksframlegg

Økonomirapportering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
12/13 Tertialrapport og statistikk per 1.tertial 2013

Saksframlegg

Tertialrapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
11/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 16. april 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 16. april 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
10/13 Tilsyn i bydelens barnehager

Saksframlegg

System for kontroll av bydelenes myndighetsutøvelse og oppgaveutførelse etter barnehageloven

Eksempel på elektronisk tilsyn

Søknadsskjema - dispensasjon fra kravet om førskolelærerutdanning

Eksempel på innvilget søknad - dispensasjon fra utdanningskravet om førskolelærerutdanning

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
09/13

Revidert planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering Helgesensgate 63, del av Sofienbergparken og Trondheimsveien 48

Saksframlegg

Forslag til detaljregulering

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Fs forslag

08/13 Protokoll fra møte i Oppvekst,- miljø og kulturkomiteen 05. mars 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 05. mars 2013

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
07/13 Park ved Akerselva nord for Ankerbrua - forslag fra SV Forslag fra SV SVs forslag til vedtak
06/13 Søknad fra Grünerløkka næringsråd om alkoholservering i forbindelse med de 4 årlige kultur- og markedsdagene

Saksframlegg

Søknad

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
05/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29. januar 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i møte 29. januar 2013

Innkalling

Samledokument Informasjonssaker Protokoll *

*Med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak

Tilleggssak fra Høyre

Endring av retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg Forslag fra Høyre Høyres forslag til vedtak
03/13 Strategi for å redusere sykefraværet i bydelens barnehager - forslag fra Venstre

Forslag fra Venstre

Venstres forslag til vedtak

02/13 Shous plass - prospekt over ferdig prosjekt

Saksframlegg

Prosjektbeskrivelse

Kostnadskalkyle

Teknisk plan

Landskapsplan

Snitt

Illustrasjoner

Svar på spørsmål om saksgang

Spørsmål fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

 

01/13 Protokoll fra møte i Oppvekst,- miljø og kulturkomiteen 27.november 2012 Protokoll