Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 2013

Dokumentene under er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

Saker til behandling i bydelsutvalget 12.desember kl.17.00

 

Innkalling

Informasjonssaker

Grünerløkka Næringsråd- kommentar til verbalforslag fra Rødt

Protest fra brukere av bassenget på Engelsborg eldresenter.

Sinsen eldresenter vedrørende varslet budsjettkutt.

Samlefil Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggssak Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Nedre Foss gård, Nordre gate 2

Saksfremlegg
Søknad
Medisinskfaglig uttalelse

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Tilleggssak Søknad om serverings- og skjenkebevilling, Elmers pub og biljard, Hammerfestgata 2

Saksfremlegg
Søknad
Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Rs forslag til vedtak

131/13 Valg av ny vara i byutviklingskomiteen-sak fra Arbeiderpartiet. Forslag Forslag til vedtak
130/13 Flytting av Hasle barnehage til midlertidig barnehage Ola Narr Forslag fra Høyre og  Venstre.  
129/13 Søknad om salgsbevilling, Ny, kolonial.no- Nedre vaskegang 6

Saksfremlegg
Søknad
Informasjon
Medisinskfaglig uttalelse

 

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rs forslag til vedtak

128/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling ,eierskifte, Glød , Thorvald Meyers gate.70

Saksfremlegg
Søknad
Medisinskfaglig  uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
127/13 Søknad om  serverings- og skjenkebevilling- eierskifte Jasmine restaurant, Trondheimsveien 64

Saksfremlegg
Søknad
Medisinskfaglig uttalelse.

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
126/13 Søknad om utvidelse av  areal- Smelteverket, Vulkan

Oppdatert saksfremlegg til BU
Saksfremlegg HSK
Medisinskfaglig uttalelse.
Søknad
Tegning
Rs forslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rs forslag til vedtak

125/13 Revidering av åpningsforskrift- unntaksbestemmelser,Ankesak fra HSK

Behandling i HSK 

Forslag fra Høyre

Merknad fra R

Bydelsdirektørens forslag til endringer

Svar fra Næringsetaten

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

Merknad fra R

124/13

Overføring fra bydelens driftsbudsjett  til investering(Kjøp av El- bil) 

Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
123/13 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2014

Budsjettforslag 2014

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter bystyrets vedtak

AUs behandling av  forretningsorden for budsjettbehandling i bydelsutvalget.

 

A, SV og MDGs forslag

Rs forslag   

Hs forslag

Venstres forslag

 Budsjettsforslag  2014 med behandling i komiteer og råd.

Budsjettforslag 2014

Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter bystyrets vedtak

A, SV og MDGs forslag til vedtak

Rs forslag til vedtak

Hs forslag til vedtak

Venstres forslag til vedtak

122/13 Navnsetting av ny grunnskole på Teglverkstomta

Saksfremlegg med behandling i Oppveks- miljø- og kulturkomiteen.

Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning.

Brev fra Utdanningsetaten

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
121/13 Innstilling på medlemmer til driftstyrerene ved bydelens grunnskoler 2014-2015

Saksfremlegg

Reglement for driftstyrerene

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
120/13 Forslag fra Sosialistisk venstreparti om ny vara i helse- og sosialkomiteen. Forslag SVs forslag til  vedtak.
119/13 Budsjettjusteringer mellom funksjonsområder Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
118/13 Økonomirapportering per 31.oktober 2013. Økonomirapport Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
117/13 Protokoll  fra møte i arbeidsutvalget 4.desember 2013 Protokoll  
116/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 03.desember 2013 Protokoll  
115/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 02.desember 2013 Protokoll  
114/13 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 02.desember 2013 Protokoll  
113/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 27.november 2013 Protokoll  
112/13 Protokoll fra møte i oppvekst- miljø og kulturkomiteen 26. november 2013 Protokoll  
111/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 25.november 2013 Protokoll  
110/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 31. oktober 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 31. oktober kl. 18.00
 

Innkalling       

Informasjonssaker

Samlefil  

 


Protokoll
(m. forbehold om endring i endelig protokoll)

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
109/13 Forslag om tiltak for Hasle barnehage Forslag fra Rødt Rødts forslag til vedtak
108/13 Nedre Foss bypark – forslag fra Per Østvold (SV) Forslag til uttalelse fra SV   
107/13 Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering. ombygging av familiehuset  Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
106/13 Revidering av forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka 

Forskrift med innstillinger

Adressekart 

Forslag fra Rødt

Saksframlegg - med behandling i HSK

Forslag fremmet i HSK samlet

Forskrift

Serveringssteder i bydelen

Skjenkesteder i bydelen

Kart over Skjenkeblekkspruten

Oversikt over klager behandlet i bydelsadministrasjonen

Klage fra Torvbakkgata borettslag

Uttalelse fra SYNG

 
105/13 Møteplan for AU, BU, komiteer og råd 2014 Saksframlegg - med behandling i AU  
104/13 Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2013

Saksframlegg - med behandling i komiteer og råd

Tertialrapport

Tertialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
103/13 Økonomirapportering per 31. august 2013 Økonomirapport Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
102/13 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 23. oktober 2013  Protokoll  
101/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 22. oktober 2013 Protokoll  
100/13 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 7. oktober 2013 Protokoll  
99/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 21. oktober 2013  Protokoll  
98/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 16. oktober 2013 Protokoll  
97/13 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomteen 15. oktober 2013  Protokoll  
96/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 14. oktober 2013 Protokoll  
95/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 19. september 2013 Protokoll  


Saker til behandling i bydelsutvalget 19. september 
 

Innkalling Samlefil

Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål

Spørsmål fra Rødt

Protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
94/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Monsun restaurant, Dælenenggata 23 – oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen 

Forslag fra Rødt

Saksframlegg

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Medisinskfaglig uttalelse

Vedtak i klagesak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

93/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, eierskifte, Kolonihagen Grünerløkka, Korsgata 25 – oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen

Begjæring om innsyn og Næringsetatens vedtak (sladdet versjon)

Saksframlegg

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Medisinskfaglig uttalelse

HSK-sak 20/13 - medisinfaglig uttalelse

Tegning Kolonihagen

Saksdokumenter

Klager

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

92/13 Klage over bydelsutvalget Grünerløkkas vedtak i sak 100/12: Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka

Svarbrev fra SYNG

Forslag fra Rødt

Saksframlegg m. behandling i HSK

Klage fra Torvbakkgata borettslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

91/13 Innstilling fra Idéutvalget for Akerselva- forslag fra Per Østvold (SV) og Svein Eilertsen (H)  Innstilling m. behandling i BUK og OMK Forslag til vedtak
90/13 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013 – 2017

Forslag fra Rødt

Saksframleg m. hehandling i OMK og HSK

Forslag til plan

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

89/13 Navnsetting av ny grunnskole på Sofienberg Saksframlegg m. behandling i OMK

Brev fra byrådsavdeling

Brev fra Utdanningsetaten
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
88/13 Økonomirapportering per 31. juli 2013  Økonomirapport Bydelsdirektørens forslag til vedtak
87/13 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 11. september 2013  Protokoll  
86/13 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 10. september 2013  Møte avlyst grunnet få saker  
85/13 Protokoll fra møte i ungdomsrådet 16. september 2013  Protokoll  
84/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 9. september 2013  Protokoll  
83/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 4. september 2013 Protokoll  
82/13 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 3. september 2013  Protokoll  
81/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 2. september 2013  Protokoll  
80/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 20. juni 2013  Protokoll  

 Saker til behandling i bydelsutvalget 20.juni

Innkalling

Samlefil

Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål.

Protokoll
(med forbehold om endring i endelig protokoll)

 

Saksnummer

Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
79/13 Nytt valgoppgjør for Grünerløkka Arbeiderparti     
78/13

Endringsforslag til paragraf 4 i Forskrift om åpningstider for serverings og skjenkesteder

Forslag fra Ap

Forslag fra H

Alle forslag til vedtak

Arbeiderpartiets forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

77/13 Stenging/ overbygging av Finnmarksgata m.m- forslag fra Venstre

Forslag fra V

 

Venstres forslag til vedtak

76/13 Endring av Fremskrittspartiets representant i byutviklingskomiteen Forslag fra F  
75/13 Søknad om servering- og skjenkebevilling, Vanguard, Trondheimsveien 2

Saksfremlegg

Søknad

Tegning

Medisinskfaglig uttalelse

Forslag fra Rødt

Alle forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

74/13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling, utvidet åpnings-og skjenketid, Ny, Paulus sykehjem kafe og uteservering, Sannergata 1B

Saksfremlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Forslag fra Rødt

Alle forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

73/13 Søknad om servering- og skjenkebevilling, utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgården. Food story, Thorvald Meyers gate 61.

Saksfremlegg

Søknad

Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 

72/13 Representasjon for Miljøpartiet de Grønne oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Se innkalling. MDGs forslag til vedtak
71/13 Policy for utleie av salgstilatelser på fortau, torg - gatetun- oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen.

Forslag fra Høyre

Saksfremlegg

Vedlegg til saken

Bilder

Høyres forslag til vedtak
70/13 Rapport fra arbeidsgruppen for sosialt entrepenørskap og behandling av forslag- oversendt sak fra helse- og sosialkomiteen.

 

Saksfremlegg

Forslag  fra Rødt

Forslag fra Rødt til BU

Forslag fra Høyre

Merknad fra Rødt

Merknad fra FrP

 

 

 

Alle forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak.

Rødts forslag til vedtak

69/13 Sommerfullmakt til delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt byutviklingskomiteen sommeren 2013 Saksfremlegg

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Rødts forslag til vedtak

68/13 Sommerfullmakt delegasjon av myndighet for behandling av  uutalelser etter alkohollovens sommeren 2013.

Saksfremlegg

Brev fra Næringsetaten

Forslag fra Rødt

 

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

67/13 Sommerfullmakt delegasjon av myndighet til å behandle utleie av bydelens parker sommeren 2013.

Saksfremlegg

 

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Rødts forslag til vedtak

66/13 Årsregnskap 2012 for private institusjoner. Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
65/13

Budsjettjustering mellom funksjonsområdene fra drift til investering.

Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
64/13 Disponering av mindreforbruk 2012

Saksfremlegg         

Endret forslag fra bydelsdirektøren

Forslag fra Ap

Forslag fra Venstre

Forslag fra SV

Forslag fra Rødt

Søknad fra eldrerådet

Forslag fra FrP i Hsk

 

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

 

Venstres forslag til vedtak

Svs forslag til vedtak

Arbeiderpartiets forslag til vedtak.

 

63/13 Tertialrapport og tertialstatistikk 1.Tertial 2013.

Saksfremlegg

Behandling i komiteer og råd.

Tertitalrapport

Terialstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

62/13 Økonomirapportering per 30.april 2013 Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
61/13 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 12.juni 2013. Protokoll  
60/13 Protokoll fra  møte i rådet for funksjonshemmede  11.juni 2013

 

Protokoll

 
59/13 Protokoll fra møte  i ungdomsrådet 10.juni 2013 Protokoll  
58/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 10.juni 2013 Protokoll   
57/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen  5.juni 2013 Protokoll  
56/13 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  4.juni 2013  Protokoll  
55/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen  3. juni 2013 Protokoll  
54/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 2. mai 2013. Protokoll  

 

Saker til behandling i bydelsutvalget  02.mai

Innkalling

Samlefil

Informasjonssaker
Invitasjon til medvirkningsrarrangement

Brev fra KOU-Drift av barnehager

 

Innmeldte spørsmål.

Spørsmål fra Rødt.

Spørsmål fra Venstre.

Protokoll
(med forbehold om endring i endelig protokoll)

 

Saksnummer

Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
52/13

Lilleborg sykehjem – rapport fra tilsynsbesøk13.03.2013 .

Oversendt sak fra Helse- og sosialkomiteen.

Saksfremlegg

Tilsynsrapport

Svar fra sykehjemsetaten

Kommentar fra tilsynsutvalgets leder

Forslag fra Høyre

Forslag fra Rødt

51/13 Bydelsutvalget tilsyn og kontroll med barnehagedriften

Saksfremlegg

Vedlegg til saken

SU-oversikt

 
50/13 Høring endring i pasient- og brukerrettighetsloven. Rett til brukerstyrt assistanse.

Saksfremlegg

Høringsutkast

 
49/13 Revidert planforslag til offentlig ettersyn, Detaljregulering Helgensens gate 63. Del av Sofienbergparken og Trondheimsveien 48

Saksfremlegg

Planforslag

 
48/13 Permisjonsøknad fra Torgeir Fjeld Søknad

 

47/13 Økonomirapportering per 31.mars 2013 Økonomirapportering  
46/13 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget Protokoll  
45/13 Protokoll fra  møte i rådet for funksjonshemmede 23. april 2013.

 

Protokoll

 
44/13 Protokoll fra møte  i ungdomsrådet 22.april 2013 Protokoll  
43/13 Protokoll fra møte i eldrerådet 22.april 2013. Protokoll   
42/13 Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 17 april 2013. Protokoll  
41/13 Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen  16. april 2013 Protokoll  
40/13 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 15.april 2013 Protokoll  
39/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 21.  mars 2013 Protokoll  

 

Saker til behandling i bydelsutvalget  21. mars

 

Innkalling

Samlefil

Informasjonssaker
 

Protokoll
(med forbehold om endring i endelig protokoll)

 

Saksnummer

Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
38/13 Supplering av SVs varaliste til komiteene OMK, BUK og HSK Forslag fra SV  
37/13 Videreføring av kveldsåpen barnehage på Rodeløkka - forslag fra Rødt

Forslag fra Rødt

Forslag fra Ap SV og MDG

Alle forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

Ap, SV og MDGs forslag til vedtak

36/13

 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 13.mars 2013

Protokoll  
35/13 Forsøksordning med stemmerett for 16- åringer ved kommune- og bydelsvalg 2015(Forslag fra V) Forslag  
34/13 Trondheimsveien 2, Grünerløkka invitasjon til til innspill fra bydelen- omåde- og prosessavklaring.

Saksframlegg

Medisinskfaglig uttalelse

Invitasjon til innspill

Saksdokumenter Trondheimsveien 2

Tilleggsopplysninger fra søker

Kart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
33/13 Klage over plan- og bygningsetatens avslag på søknad om bruksendring og fasadeendring samt dispensasjon fra reguleringsplan- Thorvald Meyers gate 51

Saksframlegg

Plan- og bygningsetatens saksframstilling

Vedlegg byggesaksklage

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirekørens forslag til vedtak

Høyres forslag til vedtak

32/13

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, ny, Sea Sushi bar, Brugata 3A.

Saksfremlegg
 

Søknad
 

Medisinsk faglig uttalelse
 

Anke

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

 

31/13 Nytt varamedlem for F i helse- og sosialkomiteen Forslag  
30/13 Høring- leilighetsfordeling i reguleringsplaner- evaluering av leilighetsnormer

Saksfremlegg

Evaluering av leilighetsnormen- høring

Evaluering

Demografisk utvikling, byutvikling og boligproduksjon 2004-2012

Utvikling på boligmarkedet i Oslo

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

SVs forslag til vedtak

29/13 Klage over plan- og bygningsetatens avslag på søknad om bruksendring til bolig og fasadeendring- Dispensasjon fra reguleringsplan- Langggata. 

Saksfremlegg

Plan- og bygningsetatens saksframstilling

Vedlegg byggesaksklage

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
28/13 Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering tverrforbindelse Vulkan

Saksfremlegg

Forslag fra Rødt

Varsel om detaljregulering.

Naboklage

Alle forslag til vedtak

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

27/13 Klage over avslag på søknad fra 2 star om utvidet åpnings- og skjenketid.

Saksfremlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Merknad fra Høyre

26/13 Bydelsutvalgets arbeidsform oppdatering Saksfremlegg  
25/13 Høring- Skolebehovsplan

Høringsutkast

Uttalelse fra KIA

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
24/13 Startmøte Budsjettoppfølging 2013- Bydel Grünerløkka

Saksfremlegg

Referat

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

23/13 Budsjettjustering 2013- Kjøp/salg hjemmetjenester internt i bydelen. Saksfremlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

22/13 Økonomirapportering per 28. februar 2013. Økonomirapport  
21/13 Protokoll fra  møte i rådet for funksjonshemmede 12. mars 2013.

 

Protokoll

 
20/13 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 11.mars 2013. Protokoll   
19/13 Protokoll fra møte i Eldrerådet 11 mars 2013. Protokoll  
18/13 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 06. mars 2013 Protokoll  
17/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 05.mars 2013 Protokoll  
16/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 14.februar 2012 Protokoll  

 

 

 

Saker til behandling i bydelsutvalget 14. februar 2013

Innkalling

Samlefil

Informasjonssaker
Idéutvalg for Akerselva

Protokoll
(med forbehold om endring i endelig protokoll)

 

Saksnummer

Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Tilleggssak Uttalelse om film- og teaterscene ved Sirkustomta ved Hausmania Forslag fra SV SVs forslag til vedtak
14/13 Endret representasjon Høyre i komiteene. Forslag  
13/13

Ankesak fra H og F i oppvekst,- miljø -og kulturkomiteen  29.januar 2013. Endring av  retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg.

Saksfremlegg  
12/13

Tilbakemelding på BU-sak 80/12 – Alternative turnusordninger

Saksfremlegg

Forslag fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

11/13 Suppleringsvalg- Driftsstyret Grünerløkka sykehjem

Saksfremlegg

Brev fra sykehjemsetaten

Reglement for driftsstyrer

 
10/13 Schousplass - prospekt over ferdig prosjekt

Saksfremlegg

Prosjektbeskrivelse
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg6
Vedlegg 7
 

Forslag fra Rødt

Bydelsdirektørens forslag til vedtak.

Rødts forslag til vedtak

9/13 Høring: endring i Oslo kommunes politivedtekter  §2-1 og 2-2

Saksfremlegg

Høringsutkast

Politivedtekter

Forslag fra SV

Forslag fra Venstre

Forslag fra Rødt

Forslag fra Arbeiderpartiet

Bydelsdirektørens forslag

SVs forslag

Venstres forslag

Rødts forslag

Arbeiderpartiets forslag

8/13 Oppholdsbetaling for Sofienberg barnehagepark Saksfremlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak.
7/13 Årsberetning og årstatistikk Bydel Grünerløkka 2012

Saksfremlegg

Årsberetning

Årsstatistikk

 
6/13 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget Protokoll  
5/13 Protokoll fra møte i Ungdomsrådet 4. februar 2013 Protokoll  
4/13 Protokoll fra møte i Helse- og sosialkomiteen 30. januar 2012 Protokoll   
3/13 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 29.januar 2012 Protokoll  
2/13 Protokoll fra møte i bytuviklingskomiteen 28.januar 2012 Protokoll  
1/13 Protokoll fra møte i bydelsutvalget 13.desember 2012 Protokoll