Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2014 > Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede 2014

 Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no

 

 Saker til behandling 09. desember 2014

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2014

Vedtak i bydelsutvalget sak 96/14

Bystyrets behandling av sak 298/14: Seniormelding

Brev fra det sentrale rådet for funksjonshemmede

Protokoll*

* med forbehold on endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
11/14 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2015 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Bydelsdirektørens forslag til vedtak
10/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 28. oktober.2014 Protokoll  

 

Saker til behandling 28. oktober 2014

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

* med forbehold on endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
09/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 16. september 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling 16. september 2014

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Folkehelseprofiler 2014

Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015-2018

Høringssvar handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015-2018

Bydelsoverlegestillinger

Protokoll*

* med forbehold on endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
08/14 Universell utforming - Oppfølging av handlingsplan Handlingsplan for Universell Utforming 2012-2014  
07/14 Omlegging av ordningen med praktisk bistand til dagligvarehandel i Bydel Grünerløkka Hjemmetjenesten

Saksframlegg

Brev fra Kjell Johansen

Brev fra EST

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
06/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 10. juni 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling 10. juni 2014

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

* med forbehold on endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
05/14 Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - innspill til plan 2015-2016

Saksdokument

Oversikt over innsatsområder og tiltak i gjeldende plan

Handlingsplan 2012-2014

 
04/14 Budsjettsaldering - Disponering av mindreforbruk 2013

Saksframlegg

Vedlegg

Økonomirapport

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
03/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 13. mai 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling 13. mai 2014

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Protokoll*

* med forbehold on endringer i endelig protokoll

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
02/14 Kvartalsrapport og statistikk per 31.03.2014

Saksframlegg

Kvartalsrapport

Kvartalsstatistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
01/14 Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 03. desember 2013 Protokoll  

 

Møtet i rådet for funksjonshemmede 18. mars 2014 er avlyst.

 

Møtet i rådet for funksjonshemmede 11. februar 2014 er avlyst grunnet få saker.