Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Grünerløkka > Møter 2004-2015 > 2014 > Oppvekst- miljø- og kulturkomiteen

Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 2014

Dokumenter er i PDF-format og for å lese disse forutsettes det at Acrobat Reader 5.0 eller høyere er installert. Programmet kan lastes ned gratis fra www.adobe.no.

 

Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 02.desember 2014

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Innmeldte spørsmål Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

 

Saksnummer Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 37/14 Status for parker under bydelens administrasjon per november 2014 Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 36/14 Nye skolekretser til skolestart 2015

Saksframlegg

Vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra SV

Sak 35/14 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2015 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015

Forslag fra R

Forslag fra SV

Sak 34/14 Brukerundersøkelsen barnehager Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 33/14 Sykefravær barnehager Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 32/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 21.oktober 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 21.oktober 2014

Innkalling Samledokument

 Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll 

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 31/14 Reglement for valgstand/-bod på Olaf Ryes Plass i valgår

Saksframlegg

Vedlegg - reglement

Vedlegg - kart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra F

Forslag fra R

Sak 30/14 Sykefravær barnehager

Saksframlegg

Vedlegg - strategi for sykefraværsoppfølging

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 29/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 09.september 2014 Protokoll  

 

 

Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 09.september 2014

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Handlingsplan psykisk helsearbeid 2015-2018

Høring - psykisk helsearbeid

Høringssvar - psykisk helsearbeid

Bydelsoverlegestillinger

Salg av eiendommer i Hauskvartalet - fra EBY juli

Salg av eiendommer i Hauskvartalet - fra bydel Grünerløkka juli

Salg av eiendommer i Hauskvartalet - fra EBY august

Folkehelseprofil

 

Innmeldte spørsmål Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll 

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 28/14 Brukerrepresentant til kunstutvalg for kunstprosjekt langs Akerselva

Saksframlegg

Henvendelse fra Bymiljøetaten

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Venstre

Sak 27/14 Sommerfullmakt: delegert myndighet til å behandle saker i henhold til retningslinjer for bruk av bydelens parker sommeren 2014 Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 26/14 Fremtidig behov for barnehager i bydel Grünerløkka

Saksframlegg

Befolkningsprognose

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 25/14 Forslag om avvikling av tilbud om kveldsåpen barnehage for barn i Rodeløkka barnehage

Saksframlegg

Fremmøtestatistikk januar-juni 2014

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Venstre og Høyre

Sak 24/14 Høring - forslag til endringer i den kommunale barnehageforskriften

Saksframlegg

Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune

Høringsbrev

Forslag til ny forskrift

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 23/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 03.juni 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 03.juni 2014

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Innmeldte spørsmål Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 22/14 Evaluering barnevern Saksframlegg Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 21/14 Oslo Trend Festival - søknad om tillatelse til alkoholservering under arrangement på Olaf Ryes plass den 11.08.2014

Saksframlegg

Søknad alkoholservering

Søknad åpningsshow

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

 

Sak 20/14 Mosse Jørgensens Plass - oppfølging av vedtak i OMK - sak 12/14 opprusting av Mosse Jørgensens plass

Saksframlegg

Lakkegata gatetun

Lakkegata kart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 19/14 Budsjettsaldering - disponering av mindreforbruk 2013

Saksframlegg

Økonimirapportering per 30.april 2014

Vedlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra SV

Sak 18/14 Prioritering av søknader om restmidler fra nasjonal tilskuddsordning for bekjempelse av barnefattigdom 2014

Saksframlegg

Søknad Ski på Sofienberg skole

Søknad X-Ray Ungdomskulturhus - inkluderingsdans

Søknad Grünerløkka familiehus

Søknad ettermiddager på Sofienberg skole

Søknad Sinsen kulturhus Aktivitetsklubben

Søknad Sinsen kulturhus  Aktiv weekend

Søknad NAV Grünerløkka sosial

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 17/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 06.mai 2014 Protokoll  

 

 Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 06.mai 2014

Innkalling Samledokument Informasjonssaker Innmeldte spørsmål Protokoll *

 *med forbehold om endringer i endelig protokoll

  

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 16/14 Søknad fra Grünerløkka Næringsråd om alkoholservering i forbindelse med kultur- og markedsdagene 2014

Saksframlegg

Søknad fra Grünerløkka Næringsråd

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

Sak 15/14 Tilsyn i bydelens barnehager 2013 og 2014

Saksframlegg

Tilsynsrapporter 2013

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 14/14 Brukerundersøkelsen 2013 barnehager

Saksframlegg

Oppfølgingsskjema

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 13/14 Sykefraværsprosjekt barnehager

Saksframlegg

Rapport fra Idrettens Helsesenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 12/14 Opprusting av Mosse Jørgensens plass Forslag fra Fremskrittspartiet  
Sak 11/14 Kvartalsrapport og statistikk per 31.03.2014

Saksframlegg

Kvartalsrapport

Statistikk

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 10/14 Frivillighetsmidler 2014

Saksframlegg

Søknad fra Sagene Skoles musikkorps

Søknad fra Lakkegata skoles musikkorps

Søknad fra Eldrerådet

Søknad Engelsborg Ressurssenter

Søknad Serieteket

Søknader Grünerløkka historielag - medlemsblad

Søknad Grünerløkka historielag - bokprosjekt

Søknad Grüner IL - utstyr

Søknad Grüner IL - inkluderingsmidler

Søknad Grüner IL - Norway cup

Søknad Grüner IL - belastningsforebyggende utstyr

Søknad Qoyta ressurssenter for minoritetsungdom

Søknad Hasle og Frydenberg Vel

Søknad Grünerløkka skoles musikkorps

Søknad Horn of africa voluntary youth organisation

Søknad Sinsen musikkorps

Søknad Hasle skoles musikkorps

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

Forslag fra Rødt- begrunnelse

Sak 09/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 11.mars 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 11.mars 2014

Innkalling

Samledokument

 Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål

Spørsmål fra Rødt

Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll             

 

 

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 08/14 Endring i bydelens retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg og oppheving av prinsippvedtak om bruk av bydelens parker

Saksframlegg

Prinsippvedtak om bruk av bydelens parker

Retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra H

Forslag fra SV

Forslag fra Rødt

Sak 07/14 Folkehelseplan for bydel Grünerløkka 2014-2016

Saksframlegg

Folkehelseplan for bydel Grünerløkka 2014-2016

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 06/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 04.februar 2014 Protokoll  

 

Saker til behandling i Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 4. februar 2014

 

Innkalling

Samledokument

 Informasjonssaker

Innmeldte spørsmål

Protokoll*

*med forbehold om endringer i endelig protokoll

Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
Sak 05/14 Prioritering av søknader om støtte fra nasjonal tilskuddsordning for bekjempelse av barnefattigdom

Saksframlegg

Søknad Fritidsaktiviteter i skoleferien

Søknad Arena Frydenberg

Søknad Inkluderingsdans

Søknad Ut på tur

Søknad JobbUng

Søknad mEATing Point

Søknad Ung i arbeidslivet

Søknad Aktivitetsklubben

Søknad Aktivitetslaboratoriet

Søknad Kelasame

Søknad Kontingent- og utstyrsfond i Grüner Fotball IL

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

Sak 04/14 Søknad om leie av kommunal grunn til uteservering - Egget kafé

Saksframlegg

Søknad om leie

Kart over uteservering

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 03/14 Endring av bydelens retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg og oppheving av prinsippvedtak om bruk av bydelens parker

Saksframlegg

Prinsippvedtak om bruk av bydelens parker

Retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg

 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Forslag fra Rødt

Sak 02/14 Søknad om utplassering av mobilt lydstudio i Hallénparken

Saksframlegg

Søknad av den 28 08 2013

Søknad av den 21 10 2013

Kart

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Sak 01/14 Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26.november 2013 Protokoll