Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Byutviklingskomiteen 2014

 Møte i byutviklingskomiteen 1. desember 2014

Innkalling   

Informasjonssaker
Sofienberggata 19-21 nøkkelopplysninger
Informasjon fra Kulturmarked Brenneriveien

Protokoll*  
Oppstartsmøter:
Haralds vei 1

* Protokoll med forbehold om godkjenning i neste møte

   
62/14 Forslag til ny sak:
Forslag til sykkelplan for bydel Grünerløkka
Forslag fra Venstre  
61/14 Bydelsdirektørens budsjettforslag for 2015 Bydelsdirektørens forslag til budsjett

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

60/14 Haralds vei 1 - Hasle skole - Oppstartsmøte Saksframlegg
Saksdokumenter
Medisinskfaglig uttalelse
Arbeidstilsynet - Dagslys

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

59/14 Tromsøgata 7 B - Klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse til oppføring av enebolig Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

58/14 Markveien 28 - Klage over Plan- og bygningsetatens tillatelse til oppføring av enebolig Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

57/14 Nordre gate 20-22 -Planforslag til offentlig høring - Detaljregulering Saksframlegg Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

56/14

Lørenveien 55-65 - Begrenset høring etter offentlig ettersyn - Detaljregulering Saksframlegg Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

55/14

Trondheimsveien 2 - Bruksendring av vognskjulet i Schouskvartalet - Forhåndsuttalelse

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

54/14

Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen
8. september 2014

Protokoll

 

Møte i byutviklingskomiteen 20. oktober

Innkalling   

Informasjonssaker:
-Sceneskift Thorvald Meyers gate utsatt
-Tillatelse kulturmarked Brenneriveien
-Vedtak av små reguleringsendringer Brenneriveien 1
-Mulighetsstudie Maridalsveien 3
-Møteplan 20015 Bydel Grünerløkka
-Vedtak om medvirkning – Maridalsveien 3

 
Oppstartsmøter:
Maridalsveien 3
Peter Møllers vei 8-14
     
54/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen
8. september 2014
Protokoll

 

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 08. september 2014

Innkalling   

Informasjonssaker

Protokoll*  
Oppstartsmøter:
Sannergata 32
Haslevangen 14

* Protokoll med forbehold om godkjenning i neste møte

   
       
53/14 Stenging av Finnmarkgata Forslag fra Venstre Venstres forslag til vedtak
52/14 Fagerheimgata - Etablering av kollektivfelt Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Høyres forslag til vedtak

51/14 Mindre reguleringsendring Brenneriveien 1-3 Saksframlegg Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

50/14

Sannergata 1-3 Detaljregulering til offentlig ettersyn Saksframlegg Saksdokumenter
Medisinskfaglig uttalelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

49/14

Lørenveien 64 - Oppstart av detaljregulering 

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

48/14

Sykkelveinettet - Invitasjon til deltakelse i referansegruppe

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

47/14

Brukerrepresentant til kunstutvalg for kunst langs Akerselva - UTGÅR behandles i OMK

 

 

46/14

Seilduksgata 27 - Klagesak til bydelsutvalg

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra Høyre
Forslag fra Venstre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Høyres forslag til vedtak
Venstres forslag til vedtak

45/14

Trondheimsveien 110 - Klagesak til bydelsutvalg

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Høyres forslag til vedtak

44/14

Kulturmarked og galleri i Brenneriveien

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

43/14

Høring – Endringer i forskrift om konsekvensutredning

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

42/14

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

41/14

Sinsenveien 45-49 – Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

40/14

Byutviklingssaker behandlet på fullmakt sommeren 2014

Saksframlegg

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

39/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 23. juni 2014 Protokoll

 

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 23. juni 2014

Innkalling   

Informasjonssaker

Protokoll*  

Oppstartsmøter:
 

* Protokoll med forbehold om godkjenning i neste møte

   
forslag til ny sak

Oppheving av stenging av Finnmarksgata

Forslag fra FRP FRPs forslag til vedtak
37/14 Utgår

Behandles i BU 19. juni kl 17.00
Darres gate 20-24 - klage over plan- og bygningsetaten avslag på søknad om endring og dispensasjon fra arealplan

 

 

36/14 Uteservering på Vulkan

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra MDG
Forslag fra FRP

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
MDGs forslag til vedtak
FRPs forlag til vedtak

35/14 Teknisk lager for Parkteatret Scene

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra MDG
Forslag fra FRP

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
MDGs forslag til vedtak
FRPs forlag til vedtak

34/14

Trondheimsveien 119 – forslag til detaljregulering – ny begrenset høring

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra FRP

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
FRPs forslag til vedtak

33/14 Peter Møllers vei 15 – plan til offentlig ettersyn

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra MDG
Forslag fra FRP

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
MDGs forslag til vedtak
FRPs forslag til vedtak

32/14 Københavngata 2-4 – fasadeendring og bruksendring til kafe

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra MDG

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
MDGs forslag til vedtak

31/14 Forslag til betalingsparkering i sidegater til Thorvald Meyers gate

Saksframlegg
Saksdokumenter
Leirfallsgata
Sofienberggata
Framdriftsplan
Forslag fra MDG
Forslag fra FRP
Forslag fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
MDGs forslag til vedtak
FRPs forslag til vedtak
Høyres forslag til vedtak

30/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 2. juni 2014 Protokoll

 

 

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 2. juni 2014

Innkalling   

Informasjonssaker

Protokoll*  

Oppstartsmøter:
Hovinveien 4-6-10 

* Protokoll med forbehold om godkjenning i neste møte

   
29/14 Bruksendring - Markveien 33

Saksframlegg
Saksdokumenter
Forslag fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Høyres forslag til vedtak

28/14 Budsjettsaldering - Disponering av mindreforbruk 2013

Saksframlegg  Saksdokumenter 

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
SVs forslag til vedtak

27/14 Endring av gatenavn Økern - Sinsen

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

26/14 Nye gatenavn på Hasle / Løren

Saksframlegg
Saksdokumenter
Notat - Navn etter firma
Forslag fra Arbeiderpartiet

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
Arbeiderpartiets forsalg til vedtak

25/14

Varsel om oppstart av detajregulering - Maridalsveien 10

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

24/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 5. mai 2014 Protokoll  

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 5. mai 2014

Innkalling   

Informasjonssaker
Sakskostnader Korsgata 25

Protokoll

Oppstartsmøter:
 

     
Tilleggssak 23/14 Sykkelfelt i Korsgata - Hovedsykkelveinettet Saksframlegg
Saksdokumenter
Bydelsdirektørens forslag til vedtak
22/14 Klagesak - Midlertidig barnehage på Ola Narr

Saksframlegg
PBEs saksframstilling 
Saksdokumenter 1/7
Saksdokumenter 2/7
Saksdokumneter 3/7
Saksdokumenter 4/7
Saksdok. 5/7 og 6/7
Saksdokumenter 7/7

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

21/14

Forslag til kommuneplan - "OSLO MOT 2030 - SMART, TRYGG OG GRØNN"

Saksframlegg
Byrådssak
Oversendelse
Kommuneplan del 1
Kommuneplan del 2
Kart 2030
Kart 2050
Plankart 1 Hovedkart
Plankart 2 Sikringssoner
T1 Støy
T2-T3 Luftforurensning
T4 Narturmiljø
T5 Kulturminnevern
T6 Storulykke
T7 Blågrønn struktur
V11 - Markagrensen
V12 - Kystverket
V13 - Transport

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 

Høyres forslag til vedtak

Rødts forslag til vedtak

20/14 Offentlig høring - Veidledende plan for det offentlige rom (VPOR) Løren

Saksframlegg
Kunngjøring
Høringsutkast VPOR

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
19/14 Thorvald Meyers gate 76b - ETablering av uteservering i bakgården

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 

Høyres forslag til vedtak

18/14 Marstrandgata 10 - Forslag til detaljregulering

Saksframlegg
Saksdokumenter
 

Høyres forslag

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 

Høyres forslag til vedtak

17/14 Olaf Schous vei 7- Bruksendring

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
16/14 Nordre gate 20-22 - Varsel om oppstart av planarbeid.

Saksframlegg
Saksdokumenter
 

Høyres forslag
Tilleggsinformasjon fra Høyre

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
 

Høyres forslag til vedtak

Tilleggsforslag fra Rødt

15/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 10. mars 2014 Protokoll  

Saker til behandligne i byutviklingskomiteen 10. mars 2014

Innkalling    Informasjonssaker Protokoll

Oppstartsmøter:
Nordre gate 20-22

    Spørsmål fra Høyre
12/14 Nye navn på Vulkanområdet

Saksframlegg
Saksdokumenter
Dansefaglig vurdering av navn

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
11/14 Høring - Plan for skatetilbud og -anlegg

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
10/14 Kunngjøring om oppstart av detaljregulering - Sannergata 3

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
09/14 Varsel om oppstart av planarbeid - Sofienberggata 19 m.fl.

Saksframlegg
Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak
08/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 3. februar 2014 Protokoll  

Saker til behandling i byutviklingskomiteen 3. februar 2014

Innkalling Samledokument

Informasjonssaker

Med.faglig uttalelse

Protokoll

Oppstartsmøter:

     
Saksnr. Sakstittel Saksdokumenter Forslag til vedtak
07/14

Forslag til nye navn på gater på Hasle/ Løren – Innstilling før offentlig høring

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

06/14

Sinsen kirke – Bruksendring av underetasje til barnehage

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

05/14

Lovisenberggata 21 K-M, Lovisenberg – Detaljregulering til offentlig ettersyn

Saksframlegg

Saksdokumenter

Notat fra søker

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

04/14

Fossveien 19 - Detaljregulering til offentlig ettersyn

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

FRPs forslag til vedtak

03/14

Grenseveien 51 - Detaljregulering til offentlig ettersyn

Saksframlegg

Saksdokumenter

Innsigelse

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

FRPs forslag til vedtak

02/14

Lørenfaret 1-3 - Detaljregulering til offentlig ettersyn

Saksframlegg

Saksdokumenter

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

FRPs forslag til vedtak

01/14 Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 25. november 2013 Protokoll