Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 18. oktober 2012

Saker til behandling
 
ER
08.10
RFF
09.10
BUR
09.10
KNK
10.10
BUK
11.10
HOS
11.10
AU
15.10
BU
18.10
BU-sak 12/87
Økonomioppfølging pr 31.08.12
      X X X X X
BU-sak 12/88
Tertialmelding 2. tertial 2012
X X X X X X X X
BU-sak 12/89
Detaljregulering av Thorvald Meyers gate 2 A-D
      X       X
BU-sak 12/90
Potensialet og muligheter for grønne tak i Bydel Sagene
      X       X
BU-sak 12/91
Salg av tilleggstjenester til brukere med vedtak om praktiskbistand eller hjemmesykepleie
X X       X   X
BU-sak 12/92
Vikarbruk i bydelens barnehager (VB10) - utfyllende informasjon
        X   X X
BU-sak 12/93
Kvalitet i bydelens barnehager med vekt på språkinnlæring          
        X     X
BU-sak 12/94
Representantforslag - Elektroniske sakspapirløsninger
            X X
BU-sak 12/95
Overgang til elektronisk distribusjon av saksdokumenter til Bydelsutvalget, Arbeidsutvalget og komiteene
            X X
BU-sak 12/96
Mulig ufrivillig deltid
            X X
BU-sak 12/97
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrer i kommunalt drevne sykehjem
            X X
BU-sak 12/98
Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til drifsstyre i Nordpolen skole
            X X

 

Saker som blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2012