Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter 2. halvår 2012

Møter i utvalg,
komiteer og råd

(klikk navnet for
medlemsoversikt)
Møter i
SEPTEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
OKTOBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
NOVEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
Møter i
DESEMBER

(klikk for hele
sakslisten)
         

Bydelsutvalget (BU)
Sagene samfunnshus
kl.18:30

20. september
saker 
innkalling
protokoll
18. oktober
saker
innkalling
protokoll
15. november
saker
innkalling
 protokoll
13. desember
saker
godkjent budsjett
protokoll
         
Arbeidsutvalget (AU)
Sagene samfunnshus
kl.18:00
17. september
saker
innkalling
protokoll
15. oktober
saker
innkalling
protokoll
12. november
saker
innkalling
protokoll
10. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Kultur- og nærmiljø
komiteen (KNK)
12. september
saker
innkalling
protokoll
10. oktober
saker
innkalling
protokoll
7. november
saker
innkalling
protokoll
5. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Barn- og unge
komiteen (BUK)
13. september
saker
innkalling
protokoll
11. oktober
saker
innkalling
protokoll
8. november
saker
innkalling
protokoll
6. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Helse- og sosial
komiteen (HOS)
13. september
saker
innkalling
protokoll
11. oktober
saker
innkalling
protokoll
8. november
saker
innkalling
protokoll
6. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Barne- og ungdoms
rådet (BUR)
11. september
saker
innkalling
protokoll
9. oktober
saker
innkalling
protokoll
6. november
saker
innkalling
protokoll
4. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Rådet for funksjons-
hemmede (RFF)
11. september
saker
innkalling
protokoll
9. oktober
saker
innkalling
protokoll
6. november
saker
innkalling
protokoll
4. desember
saker
innkalling
protokoll
         
Eldrerådet (ER) 10. september
saker
innkalling
protokoll
8. oktober
saker
innkalling
protokoll
5. november
saker
innkalling
protokoll
3. desember
saker
innkalling
protokoll

Sted og tid for møtene: se innkallingene for hvert enkelt møte

Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte

 

Tilbake til Politikk i bydelen