Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Politiske møter i råd, komiteér og utvalg - SEPTEMBER 2009

Bydelsutvalget (BU) 24. sept 2009, Sagene Samfunnshus, Kaysalen kl. 18.30

Innkalling: Møteinnkalling   Tertialrapport    Vedlegg: s.70-101        s.147-182        s.183-218

Protokoll:


Innkallinger til møter i råd og komiteér

Eldrerådet (ER)
16.09 kl. 14.00, Sandakerveien 33 c, Bydelssal lille

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
15.09 kl. 17.00, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
15.09 kl. 18.30, Sandakerveien 33 c

Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)
16.09 kl. 18.00, Sagene Samfunnshus, Trinserud

Helse- og sosialkomiteen (HOS)
17.09 kl. 18.00, Vøyensvingen 22

Barne- og ungekomiteén (BUK)
17.09 kl.18.00, Sandakerveien 33 c, Bydelssal store

Arbeidsutvalget (AU)
22.09 kl. 17.30, Sagene Samfunnshus, Trinserud