Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)
25. februar Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

 Innkalling

 Møtebok/ Protokoll

Arbeidsutvalget (AU)

23.02 kl. 1730, Sagene samfunnshus, Trinserud
Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
17.02 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
18.02 kl. 1800, Drøbakgata 1

Barne- og ungekomiteén (BUK)
18.02 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Kaysalen Eldrerådet (ER)
15.02 kl. 1400, Sandakerveien 33C, Bydelssal-lille
Rådet for funksjonshemmede (RFF)
15.02 kl. 1700, Sagene samfunnshus, Trinserud Barne- og ungdomsrådet (BUR)
16.02 kl. 1830, Sandakerveien 33C, 1.etg

(03.03.10)