Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)   Innkalling  
17. juni Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen

Møtebok/ Protokoll        BU-sak 10/67                    Arbeidsutvalget (AU)
15.06 kl. 1730, Sagene samfunnshus, Trinserud
Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
09.06. kl. 1800, Sagene samfunnshus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
10.06 kl. 1800, Sandakerveien 33C, Bydelssalen 3. etg.

Barne- og ungekomiteén (BUK)
10.06 kl. 1800, Sagene samfunnshus, Kaysalen Eldrerådet (ER)
07.06 kl. 1400, Sandakerveien 33c, Bydelssalen 3.etg.

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
07.06 kl. 1700, Sagene samfunnshus, Trinserud Barne- og ungdomsrådet (BUR)
08.06 kl. 1700, Torshovdalen aktivitetshus (30.06.10)