Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Aktuelt

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)   Innkalling   BU-sak 10/89  + del 2
30.09 kl. 18.30, Akerselva sykehjem, Mor Go'Hjertasvei 22

Møtebok/ Protokoll          BU-sak 10/90       
                                            Korrigering til BU-sak 10/89        
Arbeidsutvalget (AU)
28.09 kl. 17.30, Thv. Meyers gate 7, Bydelsadministrasjonen 3. etg.
Innkallinger til møter i råd og komiteér:

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)
22.09 kl. 1800,  Sandakervein 59, Deichmanske bibliotek

Helse- og sosialkomiteén (HOS)
23.09 kl. 1830, Thv. Meyers gate 9, 2 etg.

Barne- og ungekomiteén (BUK)
23.09 kl. 1800, Sandakervein 59, Deichmanske bibliotek Eldrerådet (ER)
20.09 kl. 1400, Kingos gate 12-14

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
20.09 kl. 1700, Vøyensvingen 6, 1 etg., Møllehjulet bosenter

Barne- og ungdomsrådet (BUR)
21.09 kl 1830, Sandakerveien 33C, Bydelssal (06.10.10)