Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Arkiv saksdokumenter > Politikk Bydel Østensjø > Bydelsutvalget > Innkallinger og sakskart 2014

Innkallinger og sakskart 2014

Møtedato/ sakskart Sakskart Ettersendt / omfordelt
Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert Forusetter Adobe Reader (gratis)  
15.12.2014 15.12.2014

Sak 226/14 "Bydelsdirektørens forslag tiil budsjett 2015 - tilleggsforslag"

Sakskart II

Sak 214/14 "Rapport økonomi og tjenesteproduksjon"

    Sendt på mail 26.11.2014: Brev fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, BU-sak 140/14: Brukerundersøkelser

Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart II møte 17.11.2014

Sakskart møte 17.11.2014

Sakskart 17.11.2014

Sendt på mail 21.11.2014: Brev fra byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester:
Driftsstyrer sykehjem

Sendt på mail 11.11.2014: Svarbrev vedr. sak "Endring av inntaksområdet mellom Høyenhall og Manglerud skoler og mellom Abildsø og Rustad skoler"

Sakskart II 17.11.2014 

Sak 199/14 "Prosjekt oppfølging av tjenestesteder med høyt sykefravær 2012-2013"

Vedlegg til sak 198/14 "Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak"

Sendt på mail 03.11.2014: Brev fra BYM vedr. benk ved Østensjøvannet

20.10.2014 *

Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert

Sakskart 20.10.2014 (PDF)

Se sakskartet

* Komprimert mappe med sakskart. Vedlegg ligger som lenke under hver sak i sakskartet.

For å gå tilbake når du har åpnet et vedlegg, hold "Alt" knappen nede og trykk venstre piltast.

 

Sak 186/14 Endringer i Arbeiderpartiets gruppe med innvirkning for utvalg og komite

Sak 160/14 Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per august

Sakskart II (Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert).

Sakskart II (PDF)

Sak 173/14 Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak
- Vedlegg FOU rapport  (Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert).

Utredning om mulig drift av botilbud i privat regi - verbalvedtak (PDF-fil)
- Vedlegg FOU rapport (PDF-fil)

Omdelt på mail 07.10.2014: brev fra byrådsavdeling for kultur og næring vedr. Manglerud bad

Sak 180/14 Søknad om ny salgsbevilling fra Oslofjordmat ved Kiwi, Bølerlia 73 B (PDF) 

Sak 180/14 Søknad om ny salgsbevilling fra Oslofjordmat ved Kiwi Bølerlia 73 B (Zip fil. For Ipad/nettbrett forutsettes PDF Expert).

15.09.2014 (sakskart) Vedlegg til møtet 15.09.2014

Utdelt i møtet:
Vedlegg sak 139/14, tilleggsopplysninger

 

Sak 128/14 Behandling av årsregnskap for 2013 med øvrige justeringer

- Sak 131/14 Barnehagene - rapportering per august 2014

Sak 133/14 Forslag til endring i den kommunale barnehageforskriften
-  Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Sak 134/14 Rapport fra tilsyn i barneverntjenesten og fremdriftsplan for lukking av avvik
- Brev fra bydelen
- Fremdriftsplan      

Sak 136/14 Handlingsplan barn og unge i en vanskelig livssituasjon - status og oppfølging av tiltak
- Statusrapport
- Huset            

Sak 139/14 Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 11.03.2014 
- Rapport
- Brev fra SYE    

Sak 140/14 Manglerudhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 26.03.2014
- Rapport
- Brev fra SYE       
- Mail vedr. rapport

Sak 141/14 Manglerudhjemmet - rapport fra uanmeldt tilsyn 23.06.2014
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 142/14 Oppsalhjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 09.04.2014
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 143/14 Årsrapport 2013 fra tilsynsutvalg 2

Sak 144/14 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2014
- Oppsal Frivilligsentral
- Bøler aksjonskomite
- Abildsø/Manglerud aksjonskomite

Sak 146/14 Representasjon i styret ved Østmarka skole
- BU-sak 111/14
- Brev fra Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Sak 147/14 Kunngjøring om oppstart av reguleringsarbeid, Gamle Enebakkveien 20
- Brev fra BASE arkitekter
- Kart
- Referat

Sak 148/14 Søknad om ny salgsbevilling fra Vinmonopolet Bøler, Utmarkveien 1

Sakl 149/14 Innspill til høring av utkast til forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover

- Innspill

Sakskart III

Sendt på mail 03.09.2014: Brev fra Ruter i sak 21/14

 

Sakskart II

Vedlegg
Bestilling av oppstartmøte
Oslokart
Illustrasjon
Oversiktstegning
Adkomstveg  
 

Sak 137/14 Høring - utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker

Vedlegg:

-  Utkast til ny forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune – høring

- Byrådssak 129/14 Endring av Oslo kommunes forskrift for transport av funksjonshemmede

- Forslag til forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo

- Innspill fra brukerorganisasjonene

- Liste over høringsinstanser

- Eksisterende forskrift av 18.12.2003 

16.06.2014 Vedlegg til møtet 16.06.2014

Omdelt på mail 16.06.2014:
- Brev fra BYM vedr Oppsalveien Status og fremdrift
- Brev fra PBE vedr oversikt over ulovlighetssaker

Sakskart III
- Vedlegg

Sakskart II
- Vedlegg sak om kommunenes organisering av sykehjemstjenester

 

Sak 107/14 Orientering om helsestjenester barn og unge
- Helsestasjonssprogram 0-5 år
- Sluttrapport
Oversikt skolene

Sak 108/14 Bydelens forebyggende arbeid når det gjelder psykiske problemer blant barn og unge
- Program
- Flyer hus

Sak 110/14 Bøler frivilligsentral - årsmelding og regnskap 2013
- Årsmelding
- Protokoll

Sak 111/14 Møterett i styret for Østmarka skole

Sak 114/14 Orientering om bestilling av oppstartsmøte - Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5
- Orientering om oppstart
- Bestilling
- Følgebrev
- Nøkkeltall
- Oslokart
- Områdeanalyse
- Kontekst- grøntområder
- Solforhold
- Situasjonsplan
- Prinsippsnitt
- Leilighetsfordeling
- Typisk plan
- MFUA
- Solstudier
- Typisk plan 2
- Perspektiv

Sak 115/14 Kunngjøring om offentlig ettersyn. Detaljregulering Haakon Tveters vei 8
- Kunngjøring om detaljregulering
- Forhåndsuttalelser
- ROS-analyse
- Støy og luftkvalitet
- Illustrasjoner
- Notat fra Advokatfirmaet Haavind
- Plankart

Sendt på mail 22.05.2014
- Brev fra PBE, Bølerlia 73B - detaljregulering
- Utbedringsbehov langs Østensjøbanen

Møtedato/sakskart

19.05.2014

Sak 93/14 er trukket fra sakskartet og vil ikke bli behandlet i møtet 19.05.2014.

Vedlegg til møtet 19.05.2014  

         

Ettersendt/omfordelt

Sakskart III

Sak Abildsø sykehjem avd. Østensjø - rapport fra anmeldt tilsyn 20.09.2013

Sak Langerud sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn  29.10.2013

Sakskart II
- Vedlegg saksframlegg fra 31.03.2014
-  Rapport
- Bemanningsbehov
- Brev fra SYE
 

 

Sak 70 14 Kvartalsrapport og statistikk per 31.03.2014
- Rapport
- Statistikk
- Brev

Sak 72/14 Lokal tiltaksplan for anskaffelser

Sak 74/14 Barnehagene - Rapportering per april 2014

Sak 76/14 Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner
-
Søknader

Sak 77/14 Salto årsrapport 2013

Sak 79/14 Kommunerevisjonens rapport 4/2014: kommunale boliger - forebygging av utkastelser

Sak 81/14 Abildsø sykehjem Rapport fra uanmeldt tilsyn 20.09.2013
- Rapport
- Bemanningsbehov
-
Vannlekkasje
- Brev fra SYE

Sak 82/14 Langerud sykehjem rapport uanmeldt tilsyn 16.10.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 83/14 Langerud sykehjem rapport anmeldt tilsyn 29.10.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 84/14 Langerud sykehjem rapport uanmeldt tilsyn 17.12.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 85/14 Langerud sykehjem rapport anmeldt tilsyn 05.03.2014
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 86/14 Abildsø sykehjem rapport fra tilsyn 07.03.2014
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 87/14 Manglerud frivilligsentral - årsmelding og regnskap
- Protokoll

Sak 88/14 Oppsal frivilligsentral
- Regnskap
- Årsmelding
 

Sak 89/14 Bøler seniorsenter
- Årsmelding og regnskap

Sak 90/14 Kunngjøring om offentlig ettersyn- Gjersrud/ Stensrud
- Brev fra bydelen 
- Brev fra PBE
- Plankart
- Kart II
- Utkast
- Svarfrist

Sak 91/14 Kunngjøring om offentlig ettersyn. Haakon Tveters vei 88-98
- Tegnforklaring
- Øvrige vedlegg

Sak 94/14 Søknad om skjenkebevilling fra Golden Town AS

 

 

     

31.03.2014

Sak 58/14 "Forslag om fartssoningstiltak" er trukket fra sakskartet. Denne vil bli behandlet i bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen 24.03.2014. Komiteens vedtak vil bli oversendt bydelsutvalget til orientering.

Vedlegg til møtet 31.03.2014

Omdelt på mail 31.03.2014: Svar fra PBE BU-sak 17/14

Sak 28/14 "Rapport økonomi og tjenesteproduksjon"

Sak 29/14 Risikovurdering av budsjett 2014
- vedlegg

Sakskart III

Omdelt på mail 25.03.2014
Omdelt på mail 31.03.2014: svar fra PBE i BU-sak 17/14

- Brev fra BYM vedr. BU-sak 19/14 "Parkering av tunge kjøretøy"

Omdelt på mail 25.03.2014:
- Brev I fra byrådsavd. vedr BU-sak 18/14 (Oppsal Gård)
-
Brev II fra byrådsavd. vedr BU-sak 18/14 (Oppsal Gård)

Sakskart II

Vedlegg sak "Åpent møte om planlagte utbygginger/ kommuneplan

Sak Uttalelse vedrørende E18 Vestkorridoren

Sak Henvendelse til Ruter om utbedringsbehov langs T-banens linje 3

 

Sak 30/14 Lokal tiltaksplan for anskaffelser 2014-2015

Sak 36/14 Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og unge fra fattige familier" og prosjekt "Hva har du gjort i ferien
- Status tiltaksplan
- Årsrapport
-
Fremdriftsplan

Sak 37/14 "Høring vedrørende plan for skatetilbud og anlegg
- Brev fra BYM
- Utkast til plan                           
- Skateanlegg i Oslo

Sak 39/14 Ruspolitisk handlingsplan

Sak 40/14 Boligsosial handlingsplan

Sak 42/14 Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten

Sak 43/14 Referat fra Tilsynsutvalgets møte med brukere av hjemmebaserte tjenester 2013

Sak 44/14 Årsrapport 2013 Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Sak 45/14 Abildsø sykehjem - rapport fra anmeldt tilsyn 06.11.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 46/14 Abildsø sykehjem, avd. Østensjø - rapport fra uanmeldt tilsyn 11.12.2013
- Rapport
- Vedr. rapport
- Brev fra SYE

Sak 47/14 Manglerudhjemmet - rapport fra uanmeldt tilsyn 13.12.2013
- Rapport
- Brev fra SYE

Sak 48/14 Oppsalhjemmet - rapport fra uanmeldt tilsyn 18.12 2013
- Rapport
- Bemanningsbehov
- Brev fra SYE

Sak 49/14 Oppnevning av repr. til Østensjø kulturutvalg 2014

Sak 50/14 Østensjø bydelspris 2014

Sak 52/14 Miljø- og klimarapport 2013

Sak 53/14 Trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand
- Invitasjon til innspill
- Brev om trafikkplan

Sak 56/14 Kunngjøring om off. ettersyn John G. Mattesonsv. 4
- Brev fra PBE
- Vedtak om planforslag
- Planbeskrivelse
- Samrådsinnspill
- Forhåndsuttalelser
- Trafikkanalyse
- ROS-analyse
- Bølerbekken
- Utomhusplan
- Ilustrasjon McDonalds
- Plankart

Sak 57/14 Korrigert varsel om oppstart av planarbeid - Sørli besøksgård
- Korrigert varsel
- Brev fra bydelen

58/14 Forslag om fartssoningstiltak
- Forslag
- Brev fra BYM

 

                                
     

17.02.2014

Sak «Samråd i barnehagene 2014, forslag til sammensetning» er utsatt og vil ikke bli behandlet i dette møtet.

Sak "Informasjon fra Trafikkutvalget" vil ikke bli behandlet i bydelsutvalget.

 

Sak 9/14 Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftsstøtte
- Retningslinjer
- Rundskriv

Sak 11/14 Sluttevaluering "Prosjekt oppfølging av tjenestesteder med høyt sykefravær 2012-2013"

Sak 12/14 Plan for frivillighet
- Frivillighetsplan
- Ref .1
- Ref. 2
- Ref. 3
- Ref. 4
Frivillighetsplan 2010-2014 

Sak 13/14 Vedr. BU-vedtak 16.12.2013, BU-sak 197/13 - Rapport fra anmeldt tilsyn - Manglerudhjemmet 27.09.2013 - svar fra Tilsynsutvalg 2
- Svar på BU-vedtak
- Rapport
- Instruks

Sak 14/14 Rapport fra tilsynsbesøk Kjernehuset dagsenter 29.11.2013

Sak 16/14 Oppnevning av representanter  til ungdomsrådet 2014-2015

Sakskart III
- Vedlegg 1
- Vedlegg 2
- Vedlegg 3

-
Sak Plan for frivillighet - oppfølging av verbalvedtak budsjett 2014

Sak årsberetning og årsstatstikk 2013
- årsberetning
-
Årsstatistikk

Sakskart II
- vedlegg til sak "Omlegging av bussrute"

Sak "Seminar om psykisk helse hos barn og unge, forslag til program"
- Vedlegg

Omdelt på mail 21.01.2014: Brev fra Tilsynsutvalg 2 vedr. sak 197/13 "Rapport fra anmeldt tilsyn Manglerudhjemmet 27.02.2013"