Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Bydelsutvalget 26.september 2013

Saker til behandling
Klikk her for BU-boka 26.09.2013
ER
16.09
RFF
17.09
BUR
16.09
KNK
17.09
BUK
17.09
HOS
19.09
AU
23.09
BU
26.09
BU 13/50
Økonomioppfølging pr. 31. juli 2013
      X X X X X
BU 13/51
Tertialmelding for 2. tertial 2013     Tertialmelding
      X X X X X
BU 13/52
Utleie av kommunal grunn i Bydel Sagene - status og oppdatering av politiske retningslinjer
      X       X
BU 13/53
Uteservering i Torshovparken - evaluering av 2-årig prøveprosjekt
      X       X
BU 13/54
Ressurssituasjonen i barnevernet - flerkulturell forståelse
    X   X     X
BU 13/55
Orientering om sommertilbud 2013
    X   X     X
BU 13/56
Barneparkene
      X       X
BU 13/57
Innstilling fra Ideutvalget for Akerselva
      X       X
BU 13/58
VK8: Parkeringsplasser til bilkollektiv
      X       X
BU 13/59
Sikkerhet og beredskap ved NAV Sagene, sosialtjenesten
          X X X
BU 13/60
Barnetråkk registrering med Bjølsen skole
    X X X     X
BU 13/61
VH 12 Områdesatsing rundt Sandaker /Åsen
      X   X   X
BU 13/62
Uttreden av Bydelsutvalget og Arbeidsutvalget. Oppnevning av nytt varamedlem i Arbeidsutvalget.
            X X
BU 13/63
Søknad om permisjon fra verv som varamedlem i Bydelsutvalget og verv som medlem i Helse- og sosialkomiteen. Eventuell oppnevning av nytt medlem i Helse- og sosialkomiteen.
            X X
BU 13/64
Søknad om fritak av verv som medlem i Kultur- og nærmiljøkomiteen. Nytt valg av medlem i Kultur- og nærmiljøkomiteen.
              X
BU 13/65 (AU-sak 13/25)
Skolefrokost
            X X

Plan- og skjenkesaker blir avgjort i Kultur- og nærmiljøkomiteen (KNK)

 

Til politiske møter 2. halvår 2013