Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

(Overskrift mangler)

Innkalling til politiske møter i råd, komiteér og utvalg
Bydelsutvalget  (BU)        Vedlegg
26 april Kl. 1830, Sagene samfunnshus, Kaysalen


Møtebok/ Protokoll               

Arbeidsutvalget (AU)
23.04 kl. 1800, Sagene samfunnshus, River'n
   

Kultur- og nærmiljøkomiteén (KNK)  18.04 kl. 1800, Sagene samf.hus, Trinserud  

Helse- og sosialkomiteén (HOS) 19.04 kl. 1730, Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6 

Barne- og ungekomiteén (BUK) 19.04 kl. 1800, Drøbakgata 1 

Eldrerådet (ER) 16.04 kl. 1400, Treschows hus, Treschows gate 2B, 5 etg. 

Rådet for funksjonshemmede (RFF) 17.04 kl. 1700, Sagene samf.hus, Trinserud

Barne- og ungdomsrådet (BUR) 17.04 kl. 1830, Torshovdalen aktivitetshus